Course code EIE280

EIE280 Land rights

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Knut Boge
Medvirkende: Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-EIE, M-BYREG, M-EUTV, M-LA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Mål er å gi studentene et innblikk i teoretiske- og prinsipielle tilnærminger til eiendomsrett, fast eiendom, og forvaltning og bruk av felles ressurser. Emnet har et internasjonalt perspektiv med engelskspråklig litteratur og internasjonal terminologi, og gir en introduksjon til sentrale arbeider om institusjonell teori, som blant annet belyser hvordan de institusjonelle rammene påvirker menneskelig-, organisatorisk- og økonomisk adferd.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har

 • grunnleggende kunnskap om institusjonell teori og institusjonelle endringer
 • grunnleggende kunnskap om felles ressurser og kollektiv handling
 • grunnleggende kunnskap om forhandlinger og andre mekanismer for konfliktløsning om eiendom, forvaltning og bruk av felles ressurser
 • kunnskap om eiendomsrett, jordskifte, systemer for registrering av eiendom og hvordan sikker rett til eiendom kan bidra til sosial og økonomisk utvikling
 • grunnleggende kunnskap om jordreformer, markedet for jord og jordleie
 • grunnleggende kunnskap om ekspropriasjon og andre former for rådighetsinnskrenkninger for eiendom

Ferdigheter:

Studenten kan

 • samle, analysere og drøfte relevant informasjon om institusjonelle rammer for eiendom og eiendomsrett og om forvaltning og bruk av felles ressurser
 • gjennomføre forhandlinger for å løse konflikter om forvaltning og bruk av felles ressurser

Generelle kompetanser:

Studenten kan

 • forstå implikasjonene av de institusjonelle rammene for eiendom og eiendomsrett og for forvaltning og bruk av felles ressurser
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til utvikling av gode institusjonelle rammer for forvaltning og bruk av felles ressurser og for løsning av konflikter om felles ressurser
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, rollespill, gruppepresentasjoner, to ukerapporter, avsluttende skriftlig innleveringsoppgave og refleksjonsnotat.
Læringsstøtte:

Læringsplatform Canvas

Timetabell TimeEdit

Pensum:
Pensumlitteraturen publiseres på Canvas ved studiestart
Forutsatte forkunnskaper:
EIE100/101
Anbefalte forkunnskaper:
EIE100/101
Obligatorisk aktivitet:
Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:
 • Rollespill.
 • Gruppepresentasjon.
 • To ukerapporter, som baseres på spørsmål knyttet til utvalgte temaer, herunder to refleksjonsnotat knyttet til to spill. Leveres i Canvas etter hver uke.
 • Avsluttende essay. Leveres i Canvas i slutten av januarblokka.
Vurderingsordning:

Mappevurdering. Karakterregel: Bestått / Ikke bestått.

Mappens innhold og tilbakemeldinger på de ulike delene i mappen publiseres på Canvas

Sensor:
Ekstern- og intern sensor  
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studiepoengreduksjon: 5 sp ved bestått EDS280
Eksamensdetaljer: :