Course code EIE280

EIE280 Land rights

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-EIE, M-BYREG, M-EUTV, M-LA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omhandler teoretiske og prinsipielle tilnærminger til fast eiendom.
Læringsutbytte:

EIE280 er et mellomemne i eiendomsfag. Det holdes i januarblokka og gir 5 studiepoeng. Forelesninger og skriftlige innleveringer er på norsk.

Emnets mål er å gi innblikk i teoretiske og prinsipielle tilnærminger knyttet til fast eiendom, både overordnet og mer spesifikt knyttet til sentrale fagområder innenfor studieprogrammet Eiendom. I tillegg har emnet et internasjonalt blikk med engelskspråklig emnelitteratur og internasjonal terminologi.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, rollespill, gruppepresentasjoner, to ukerapporter, avsluttende skriftlig innleveringsoppgave.
Læringsstøtte:

Læringsplatform Canvas

Timetabell TimeEdit

Pensum:

Ostrom, Elinor. 2000. Private and Common Property Rights. In Encyclopedia of Law and Economics, vol. II. Civil Law and Economics, edited by Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest. Cheltenham: Edward Elgar.

Ingram, Gregory K., and Yu-Hung Hong. 2009. Examining Land Policies from a Property Rights Perspective. In Property rights and land policies, edited by Gregory K. Ingram and Yu-Hung Hong, 3-22. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy

Holden, Stein, Keijiro Otsuka, and Klaus Deininger. 2013. Land Tenure Reforms, Poverty and Natural Resource Management: Conceptual Framework. In Land Tenure Reforms in Asia and Africa: Impacts on Poverty and Natural Resource Management, edited by Stein Holden, Keijiro Otsuka and Klaus Deininger, 1-26. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Øvrige litteratur blir publisert på Canvas ved studiestart

Forutsatte forkunnskaper:
EIE100/101
Anbefalte forkunnskaper:
EIE100/101
Obligatorisk aktivitet:
Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Rollespill.
  • Gruppepresentasjon.
  • To ukerapporter, som baseres på spørsmål knyttet til utvalgte temaer, herunder to refleksjonsnotat knyttet til to spill. Leveres i Canvas etter hver uke.
  • Avsluttende essay. Leveres i Canvas i slutten av januarblokka.
Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig innleveringsoppgave.

Emnet har langsgående evaluering med vurdering: Bestått/ikke bestått. Det er ikke skriftlig eksamen.

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studiepoengreduksjon: 5 sp ved bestått EDS280
Eksamensdetaljer: :