EIE280 Land rights

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Gunnhild Storbekkrønning Solli

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Januarblokk

Om dette emnet

Mål er å gi studentene et innblikk i teoretiske- og prinsipielle tilnærminger til eiendomsrett, fast eiendom, og forvaltning og bruk av felles ressurser. Emnet har et internasjonalt perspektiv med engelskspråklig litteratur og internasjonal terminologi, og gir en introduksjon til sentrale arbeider om institusjonell teori, som blant annet belyser hvordan de institusjonelle rammene påvirker menneskelig-, organisatorisk- og økonomisk adferd.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Studenten har grunnleggende kunnskap om

 • institusjonell teori og institusjonelle endringer
 • felles ressurser og kollektiv handling
 • eiendom som institusjon, systemer for registrering av eiendom og hvordan sikker rett til eiendom kan bidra til sosial og økonomisk utvikling
 • eiendomsrettsbegrepet og eiendomsrett som en menneskerettighet
 • grunnleggende kunnskap om jordreformer, markedet for jord og jordleie

Ferdigheter:

Studenten kan

 • samle, analysere og drøfte relevant informasjon om institusjonelle rammer for eiendom, eiendomsrett og om forvaltning og bruk av felles ressurser
 • vurdere relevansen av internasjonal kurslitteratur i en norsk sammenheng

Generelle kompetanser:

Studenten kan

 • forstå implikasjonene av de institusjonelle rammene for eiendom og eiendomsrett og for forvaltning og bruk av felles ressurser
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til utvikling av gode institusjonelle rammer for forvaltning og bruk av felles ressurser og for løsning av konflikter om felles ressurser
 • Forelesninger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner, en gruppeinnlevering og avsluttende skriftlig innleveringsoppgave.
 • Læringsplatform Canvas

  Timetabell TimeEdit

 • Pensumlitteraturen publiseres på Canvas ved studiestart
 • EIE100/101
 • Innlevering av individuell oppgave. Karakterregel: Bestått/ ikke bestått

  Nærmere informasjon publiseres på Canvas

 • Ekstern- og intern sensor
 • Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Tilstedeværelse på oppstartseminar, dvs. den første kursdagen.
  • Gruppepresentasjon.
  • Gruppeinnlevering i løpet av kurset. Leveres i Canvas.
  • Avsluttende individuell oppgave. Leveres i Canvas i slutten av januarblokka.
 • Ønskelig med klasserom med flatt gulv, slik at det er lett å flytte bord og stoler for å kunne legge til rette for gruppearbeid. Rommet må være disponibelt hele dagen de to ukene det er organisert undervisning.

  Rommet må være stort nok til å romme alle studentene da det er obliogatorsik oppmøte (for lite rom januar 2023)

 • Ca 40 timer undervisning

  Ca 10 timer gruppearbeid (legges opp av gruppen selv)

 • M-EIE, M-BYREG, M-EUTV, M-LA.
 • Studiepoengreduksjon: 5 sp ved bestått EDS280
 • Bokstavkarakterer
 • GSK