Course code EIE280

EIE280 Land rights

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Medvirkende: Erling Berge
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Nei
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-EIE, M-BYREG, M-EUTV, M-LA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omhandler teoretiske og prinsipielle tilnærminger til fast eiendom.
Læringsutbytte:

EIE280 er et mellomemne i eiendomsfag. Det holdes i januarblokka og gir 5 studiepoeng. Forelesninger og skriftlige innleveringer er på norsk.

Emnets mål er å gi innblikk i teoretiske og prinsipielle tilnærminger knyttet til fast eiendom, både overordnet og mer spesifikt knyttet til sentrale fagområder innenfor studieprogrammet Eiendom. I tillegg har emnet et internasjonalt blikk med engelskspråklig emnelitteratur og internasjonal terminologi.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, rollespill, gruppepresentasjoner, to ukerapporter, avsluttende skriftlig innleveringsoppgave.
Læringsstøtte:
.
Pensum:

Ostrom, Elinor. 2000. Private and Common Property Rights. In Encyclopedia of Law and Economics, vol. II. Civil Law and Economics, edited by Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest. Cheltenham: Edward Elgar.

Ingram, Gregory K., and Yu-Hung Hong. 2009. Examining Land Policies from a Property Rights Perspective. In Property rights and land policies, edited by Gregory K. Ingram and Yu-Hung Hong, 3-22. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy

Holden, Stein, Keijiro Otsuka, and Klaus Deininger. 2013. Land Tenure Reforms, Poverty and Natural Resource Management: Conceptual Framework. In Land Tenure Reforms in Asia and Africa: Impacts on Poverty and Natural Resource Management, edited by Stein Holden, Keijiro Otsuka and Klaus Deininger, 1-26. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Holden, Stein T., and Keijiro Otsuka. 2014. The roles of land tenure reforms and land markets in the context of population growth and land use intensification in Africa. Food Policy 48:88-97. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.03.005.

North, Douglass C. 1999. Dealing with a Non-Ergodic World: Institutional Economics, Property Rights, and the Global Environment. Duke Environmental Law and Policy Forum 10 (1):1-12.

Ruttan, Vernon W., and Yujiro Hayami. 1984. Toward a theory of induced institutional innovation. The Journal of Development Studies 20 (4):203-223. doi: 10.1080/00220388408421914.

Benjaminsen, Tor A., and Espen Sjaastad. 2008. Where to draw the line: Mapping of land rights in a South African commons. Political Geography 27 (3):263-279. doi: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2007.10.006.

Hardin, Garrett. 1968. The Tragedy of the Commons. From Science, 162 (3859):1243-1248.

Holth, Fredrik. 2016. Eiendommers «sosiale» funksjon. Kart og Plan, vol. 76 (2), s. 94-98. Fagbokforlaget, Bergen.

Bergsholm, Einar. 2013. Grunntrekk i engelsk tingsrett. Kart og Plan, vol. 73 (4), s. 239-254. Fagbokforlaget, Bergen.

Lid, Olav. 1959. Eigedomsrett og bruksrett. Norsk tidsskrift for jordskifte og landmåling, vol. 24 (6), s. 267-298. A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen.

Williamson, Ian, Stig Enemark, Jude Wallace and Abbas Rajabifard. 2010. Land Administration for Sustainable Development. Chapter 2, pp. 37-67. ESRI Press Academic, California.

Gammelmo, Leikny. 2017. Land Registration systems. Their role in Modern Society. In Land Ownership and Land Use Development: The Integration of Past, Present and Future in Spatial Planning and Land Management Policies, edited by Erwin Hepperle, Robert Dixon-Gough, Reinfries Mansberger, Jenny Paulsson, Jozef Hernik and Thomas Kalbro. Vdf Hochschulverlag AG, Zurich.

Metcalf, Henry. C. and L. Urwick. 2013. Dynamic administration - The collected Papers of Mary Parker Follett. Constructive conflict, pp. 30-49. Martino Publishing. Mansfield Centre, CT.

Eide, Erling og Endre Stavang. 2008. Rettsøkonomi. Kapittel 9, s. 199-217. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo.

Alemu, Belachew Y. 2013. Expropriation, valuation and compensation in Ethiopia. Chapter 3, pp. 13-17. Doctoral Thesis. Kungliga tekniska Högskolan, Stockholm. 

Opsahl, Torkel. 1968. Grunnlovens regel om «fuld erstatning». I: Ekspropriasjonsvederlaget, av Knut Robberstad (red.), Halvor Husaas, Torkel Opsahl og Ingolf Vislie. S. 32-50. Universitetsforlaget, Oslo.

SOU 2008:99. Nya ersättningsbestämmelser i expropritionslagen, m.m. S. 147-154, 158, 211, 251. Statens Offentliga utredningar, Stockholm.

Bjerva, Øystein J. og Hans Sevatdal. 2009. Jordskifte i teoretisk perspektiv. I: Perspektiver på jordskifte, av Øyvind Ravna (red.). S. 65-90. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo. Finnish Society of Surveying Sciences, Espoo.

Holsen, Terje. 2018. Neoliberal urbanitet ¿ om betingelser for bruken av de urbane offentlige rommene. Upublisert. Til fagfellevurdering, Tidsskrift for samfunnsforskning, Universitetsforlaget, Oslo.

Forutsatte forkunnskaper:
EIE100/101
Anbefalte forkunnskaper:
EIE100/101
Obligatorisk aktivitet:
Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Rollespill.
  • Gruppepresentasjon.
  • To ukerapporter, som baseres på spørsmål knyttet til utvalgte temaer, herunder to refleksjonsnotat knyttet til to spill. Leveres i Canvas etter hver uke.
  • Avsluttende essay. Leveres i Canvas i slutten av januarblokka.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig innleveringsoppgave.
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studiepoengreduksjon: 5 sp ved bestått EDS280
Eksamensdetaljer: :