Course code EIE200

EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Medvirkende: Fredrik Holth, Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: 2. klasse Master i Eiendom
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
For å kunne gå opp til skriftlig eksamen, må 5 obligatoriske øvingsoppgaver være innlevert og godkjent, samt at det er en dags obligatorisk utferd. Det er også obligatorisk oppmøte på datasal to ganger som omhandler føring av matrikkelen. Emnet evalueres med karakter, basert på skriftlilg eksamen, der øvingsoppgavene ikke inngår i karakteren.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • Kunnskap om plan og bygningsloven som rammevilkår for eiendomsdanning.
 • Kunnskap om matrikkelen og matrikkelloven.
 • Kunnskap om grunnboka og tinglysing.
 • Kunnskap om føring av matrikkelen.
 • Kunnskap om den norske eiendomsregistreringens historie.
 • Kunnskap om eiendomsdanning og eiendomsregistrering ved jordskifteretten

Ferdigheter:

Studenten kan

 • Drøfte spørsmål og analysere case som knytter seg til plan og bygningsloven som rammevilkår for eiendomsdanning, matrikkelen og matrikkelloven, grunnboka og tinglysing, den norske eiendomsregistreringens historie, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering ved jordskifteretten.
 • Føre ulike typer saker knyttet til matrikkel, adresse og bygning inn i matrikkelen. 

Kompetanse:

Studenten kan:

 • forstå og utveksle synspunkter med andre fagpersoner på forhold som knytter seg til plan og bygningsloven som rammevilkår for eiendomsdanning, matrikkelen og matrikkelloven, grunnboka og tinglysing, den norske eiendomsregistreringens historie, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering ved jordskifteretten.
 • forstå forhold som knytter seg til føring i matrikkelen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver, datalab, utferd, selvstudium
Læringsstøtte:
Pensum:
 • Gammelmo, L. 2020. Endring av fast eiendom. Forsvarlig saksbehandling. Universitetsforlaget. Pensum: Kapittel 3.
 • Faafeng V., Holth F., Høgvard D. og Sky P. K. 2020. Matrikkelloven. Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering. Lovkommentar. Universitetsforlaget.
 • Falkanger T. og Falkanger A. T., 2016. Tingsrett. 8. utgave. Universitetsforlaget. Pensum: Kapittel XII.

Øvrige referanser blir lagt ut på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
EIE100, JUS110, EIE202
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
 • 5 obligatoriske øvingsoppgaver
 • 1-dags obligatorisk utferd
 • obligatorisk oppmøte på datalab
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3.5 timer, A - F
Sensor:
Leikny Gammelmo
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:

For å kunne gå opp til skriftlig eksamen, må 5 obligatoriske øvingsoppgaver være innlevert og godkjent, samt at det er en dags obligatorisk utferd. Det er også obligatorisk oppmøte på datasal to ganger som omhandler føring i matrikkelen. Emnet evalueres med karakter, basert på skriftlilg eksamen, øvingsoppgavene ikke inngår i karakteren.

Arbeidsmenge: 250 timer (10 studiepoeng).

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
 • 40 timer forelesning
 • 8 timer lab
 • 8 timer utferd
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer