EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Einar Anders Hegstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:45

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

For å kunne gå opp til skriftlig eksamen, må 5 obligatoriske øvingsoppgaver være innlevert og godkjent, samt at det er en dags obligatorisk utferd. Det er også obligatorisk oppmøte på datasal to ganger som omhandler føring i matrikkelen. Emnet evalueres med karakter, basert på skriftlilg eksamen, øvingsoppgavene ikke inngår i karakteren.

Arbeidsmenge: 250 timer (10 studiepoeng).

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

For å kunne gå opp til skriftlig eksamen, må 5 obligatoriske øvingsoppgaver være innlevert og godkjent, samt at det er en dags obligatorisk utferd. Det er også obligatorisk oppmøte på datasal to ganger som omhandler føring av matrikkelen. Emnet evalueres med karakter, basert på skriftlilg eksamen, der øvingsoppgavene ikke inngår i karakteren.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Studenten har:

 • Kunnskap om plan og bygningsloven som rammevilkår for eiendomsdanning.
 • Kunnskap om matrikkelen og matrikkelloven.
 • Kunnskap om grunnboka og tinglysing.
 • Kunnskap om føring av matrikkelen.
 • Kunnskap om den norske eiendomsregistreringens historie.
 • Kunnskap om eiendomsdanning og eiendomsregistrering ved jordskifteretten

Ferdigheter:

Studenten kan

 • Drøfte spørsmål og analysere case som knytter seg til plan og bygningsloven som rammevilkår for eiendomsdanning, matrikkelen og matrikkelloven, grunnboka og tinglysing, den norske eiendomsregistreringens historie, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering ved jordskifteretten.
 • Føre ulike typer saker knyttet til matrikkel, adresse og bygning inn i matrikkelen.

Kompetanse:

Studenten kan:

 • forstå og utveksle synspunkter med andre fagpersoner på forhold som knytter seg til plan og bygningsloven som rammevilkår for eiendomsdanning, matrikkelen og matrikkelloven, grunnboka og tinglysing, den norske eiendomsregistreringens historie, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering ved jordskifteretten.
 • forstå forhold som knytter seg til føring i matrikkelen.
 • Forelesninger, øvingsoppgaver, datalab, utferd, selvstudium
  • Gammelmo, L. 2020. Endring av fast eiendom. Forsvarlig saksbehandling. Universitetsforlaget. Pensum: Kapittel 3.
  • Faafeng V., Holth F., Høgvard D. og Sky P. K. 2020. Matrikkelloven. Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering. Lovkommentar. Universitetsforlaget.
  • Borge F. A. 2021. Avtalefriheten ved eiendomsdannelse. I: Arealadministrasjon, RøsnesA. E. (red.), s. 218-235, 2. utgave, Universitetsforlaget.
  • Sevatdal, H. 2018. Eiendomsregistrering - matrikulering og tinglysing. I: Eigedomshistorie -Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida, Sky P. K. og Berge E.(red.), s. 225-263, Universitetsforlaget.
  • Holth, F. 2014. Hvordan kan arealplaner påvirke fysisk utforming av eiendom? I:Arealadministrasjon, Røsnes A. E. (red.), s. 182-194, Universitetsforlaget.

  Øvrige referanser blir lagt ut på Canvas.

 • EIE100, JUS110, EIE202
 • Skriftlig eksamen, 3.5 timer, A - F

 • Leikny Gammelmo
  • 5 obligatoriske øvingsoppgaver
  • 1-dags obligatorisk utferd
  • Obligatorisk oppmøte på datalab
 • Ingen
  • 40 timer forelesning
  • 8 timer lab
  • 8 timer utferd
 • 2. klasse Master i Eiendom
 • Ingen
 • GSK