Course code EIE200

EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Medvirkende: Siri-Linn Ektvedt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: 2. klasse Master i Eiendom
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
For å kunne gå opp til skriftlig eksamen, må 5 obligatoriske øvingsoppgaver være innlevert og godkjent, samt at det er en dags obligatorisk utferd. Det er også obligatorisk oppmøte på datasal to ganger som omhandler føring av matrikkelen. Emnet evalueres med karakter, basert på skriftlilg eksamen, øvingsoppgavene ikke inngår i karakteren.
Læringsutbytte:
Emnet ligger på mellomnivå og har følgende hovedtema: I. Plan og bygningsloven som rammevilkår for eiendomsdanning. II. Den norske eiendomsregistreringens historie. III. Om matrikkelen og matrikkelloven IV. Om grunnboka og tinglysing. V. Føring av matrikkelen. VI. Eiendomsdanning og registrering som ledd i jordskifte. Læringsmålet er at studentene skal få innsikt i hovedtrekkene og spesifikke utvalgte emner på hvert av temaene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver, datalab, utferd, selvstudium.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum blir lagt ut på emnets nettside.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE100, JUS110, EIE202
Obligatorisk aktivitet:
5 obligatoriske øvingsoppgaver, 1 dags obligatorisk utferd, obligatorisk oppmøte på datalab..
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3.5 timer
Sensor:
Eirik Haug Wannebo
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
For å kunne gå opp til skriftlig eksamen, må 5 obligatoriske øvingsoppgaver være innlevert og godkjent, samt at det er en dags obligatorisk utferd. Det er også obligatorisk oppmøte på datasal to ganger som omhandler føring av matrikkelen. Emnet evalueres med karakter, basert på skriftlilg eksamen, øvingsoppgavene ikke inngår i karakteren. Arbeidsmenge tilsvarer 10 studiepoeng.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
40 timer forelesning, 8 timer lab, 8 timer utferd.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått