Course code EIE105

EIE105 Kart- og landmålingslære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Gunnar Anton Tenge
Medvirkende: Einar Anders Hegstad, Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger. Øvingsarbeider i kartforståelse og landmåling (innendørs og utendørs) Øving i GNSS-måling. Utferd. Avsluttende semesteroppgave.
Læringsutbytte:
Studenten skal kjenne sentrale termer, begreper og systemer innen landmåling og kartlegging relevant for eiendomsfaglig arbeid relevante kartreferansesystem, projeksjoner, koordinatsystem, mv., ulike måle- og beregningsmetoder innen eiendomslandmåling, med særlig vekt på GNSS.Studenten skal kunne forstå historiske eiendomskart. Studentene skal være kjent med prinsippene bak rekonstruksjon av eiendomsgrenser og systemene for registering og dokumentasjon av eiendomsgrenser. Studenten skal ha utprøvd eiendomsmåling ved hjelp av GPS.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Selvstudium, Øvingsarbeider i kartforståelse (innendørs og utendørs), rapportskriving. Øving i GNSS-måling. Avsluttende, oppsummerende semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Veiledning vil bli gitt til oppgitte tider
Pensum:
Pensum blir lagt ut på emnets nettside / Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE100
Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger er obligatoriske. De fleste forelesningene er obligatoriske. Avsluttende semesteroppgave. .
Vurderingsordning:
Godkjent rapport fra øvinger et par innledende øvinger. Godkjent semesteroppgave.
Sensor:
Sensor godkjenner vurderingsopplegg.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
det er satt av 4t pr uke. et par uker vil vi holde på hele dagen (utferd ol.)
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått