Course code EIE105

EIE105 Kart- og landmålingslære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Gunnar Anton Tenge
Medvirkende: Einar Anders Hegstad, Øystein Jakob Bjerva, Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

35

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: <p>M-EIE</p><p><br/> </p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger. Øvingsarbeider i kartforståelse (innendørs og utendørs) Øving i GPS-måling. Avsluttende semesteroppgave.

Læringsutbytte:
Studenten skal kjenne sentrale termer, begreper og systemer innen landmåling og kartlegging relevant for eiendomsfaglig arbeid relevante kartreferansesystem, projeksjoner, koordinatsystem, mv., ulike måle- og beregningsmetoder innen eiendomslandmåling, med særlig vekt på GPS.Studenten skal kunne forstå historiske eiendomskart. Studentene skal være kjent med prinsippene bak rekonstruksjon av eiendomsgrenser og systemene for registering og dokumentasjon av eiendomsgrenser. Studenten skal ha utprøvd eiendomsmåling ved hjelp av GPS.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Selvstudium, Øvingsarbeider i kartforståelse (innendørs og utendørs), rapportskriving. Øving i GPS-måling. Avsluttende, oppsummerende semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Veiledning vil bli gitt til oppgitte tider
Pensum:

Pensum blir lagt ut på emnets nettside / Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:

EIE100

Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger er obligatoriske. Avsluttende semesteroppgave.
.
Vurderingsordning:

Godkjent rapport fra øvinger i generell kartforståelse og forståelse av eiendomsinformasjon (ute) Godkjent rapport fra øvinger i forståelse av historiske eiendomskart (inne) Øving i bruk av GPS. Oppsummerende semesteroppgave.


 

Sensor:
Sensor godkjenner vurderingsopplegg.
Merknader:

-

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

-

Undervisningstid:
Emnet er under utvikling
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått