Course code EIE105

EIE105 Kart- og landmålingslære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Gunnar Anton Tenge
Medvirkende: Øystein Jakob Bjerva, Eivind Hasseldokk Ramsjord, Håvard Steinsholt, Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

35

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2014H
Fortrinnsrett: <p>M-EIE</p><p><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger. Øvingsarbeider i kartforståelse (innendørs og utendørs) Øving i GPS-måling. Avsluttende, oppsummerende hjemmeesksamen.


Læringsutbytte:
Studenten skal kjenne sentrale termer, begreper og systemer innen landmåling og kartlegging relevant for eiendomsfaglig arbeid relevante kartreferansesystem, projeksjoner, koordinatsystem, mv., ulike måle- og beregningsmetoder innen eiendomslandmåling, med særlig vekt på GPS.Studenten skal kunne forstå historiske eiendomskart. Studentene skal være kjent med prinsippene bak rekonstruksjon av eiendomsgrenser og systemene for registering og dokumentasjon av eiendomsgrenser. Studenten skal ha utprøvd eiendomsmåling ved hjelp av GPS.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Selvstudiom, Øvingsarbeider i kartforståelse (innendørs og utendørs), rapportskriving. Øving i GPS-måling. Avsluttende, oppsummerende hjemmeesksamen.
Læringsstøtte:
Veiledning vil bli gitt til oppgitte tider
Pensum:

Pensum blir lagt ut på emnets nettside / Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:

EIE101

Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger er obligatoriske
Vurderingsordning:

Godkjent rapport fra øvinger i generell kartforståelse og forståelse av eiendomsinformasjon (ute) Godkjent rapport fra øvinger i forståelse av historiske eiendomskart (inne) Øving i bruk av GPS. Oppsummerende hjemmeeksamen.

Sensor:
Sensor godkjenner urderingsopplegg.
Merknader:

-


Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

-


Undervisningstid:
25 timer forelesning og 25 timer programmerte øvinger, 50 timer selvstendig arbeid med arbeidøvinger, 50 timer eget arbeid (lesing).
Eksamensdetaljer: :