EIE105 Kart- og landmålingslære

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Gunnar Anton Tenge

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Kun for master i Eiendom og jus, ca 40 studenter

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

Forelesninger. Øvingsarbeider i kartforståelse og landmåling (innendørs og utendørs) Øving i GNSS-måling. Utferd. Avsluttende semesteroppgave.

Dette lærer du

Studenten skal kjenne sentrale termer, begreper og systemer innen landmåling og kartlegging relevant for eiendomsfaglig arbeid relevante kartreferansesystem, projeksjoner, koordinatsystem, mv., ulike måle- og beregningsmetoder innen eiendomslandmåling, med særlig vekt på GNSS.Studenten skal kunne forstå historiske eiendomskart. Studentene skal være kjent med prinsippene bak rekonstruksjon av eiendomsgrenser og systemene for registering og dokumentasjon av eiendomsgrenser. Studenten skal ha utprøvd eiendomsmåling ved hjelp av GPS.
 • Forelesninger. Selvstudium, Øvingsarbeider i kartforståelse (innendørs og utendørs), rapportskriving. Øving i GNSS-måling. Avsluttende, oppsummerende semesteroppgave.
  • Veiledning vil bli gitt til oppgitte tider
  • Læringsplatform Canvas
  • Time tabell TimeEdit
  • Økonomisk kartverk og eiendomsgrenser, Harald Haraldstad, 2013.
  • Verneplan for kart og oppmåling, Bjørn Geirr Harsson, Kartverket, 2011.

  Resten av pensum blir lagt ut på emnets nettside / Canvas.

 • EIE100
 • Godkjent rapport fra øvinger etter noen innledende øvinger. Godkjent semesteroppgave.

  Alle innleverte arbeider teller for samlet karakter, Bestått/Ikke bestått.

 • Sensor godkjenner vurderingsopplegg.
 • Alle øvinger er obligatoriske. De fleste forelesningene er obligatoriske. Avsluttende semesteroppgave.
 • Ingen
 • Det er satt av 4 timer pr uke. Et par uker vil vi holde på hele dagen (utferd ol.) = ca. 60 timer
 • M-EIE
 • En del overlapp med innføringsemner i Landmåling på Realtek og Eiendomshistorie på Eiejus.
 • Bestått/ Ikke bestått
 • GSK