Course code EIE105

EIE105 Kart- og landmålingslære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gunnar Anton Tenge
Medvirkende: Einar Anders Hegstad, Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Kun for master i Eiendom og jus, ca 40 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger. Øvingsarbeider i kartforståelse og landmåling (innendørs og utendørs) Øving i GNSS-måling. Utferd. Avsluttende semesteroppgave.
Læringsutbytte:
Studenten skal kjenne sentrale termer, begreper og systemer innen landmåling og kartlegging relevant for eiendomsfaglig arbeid relevante kartreferansesystem, projeksjoner, koordinatsystem, mv., ulike måle- og beregningsmetoder innen eiendomslandmåling, med særlig vekt på GNSS.Studenten skal kunne forstå historiske eiendomskart. Studentene skal være kjent med prinsippene bak rekonstruksjon av eiendomsgrenser og systemene for registering og dokumentasjon av eiendomsgrenser. Studenten skal ha utprøvd eiendomsmåling ved hjelp av GPS.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Selvstudium, Øvingsarbeider i kartforståelse (innendørs og utendørs), rapportskriving. Øving i GNSS-måling. Avsluttende, oppsummerende semesteroppgave.
Læringsstøtte:
  • Veiledning vil bli gitt til oppgitte tider
  • Læringsplatform Canvas
  • Time tabell TimeEdit
Pensum:
  • Økonomisk kartverk og eiendomsgrenser, Harald Haraldstad, 2013.
  • Verneplan for kart og oppmåling, Bjørn Geirr Harsson, Kartverket, 2011.

Resten av pensum blir lagt ut på emnets nettside / Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
EIE100
Anbefalte forkunnskaper:
At man har fulgt vanlig studieløp på master i eiendom.
Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger er obligatoriske. De fleste forelesningene er obligatoriske. Avsluttende semesteroppgave.
Vurderingsordning:

Godkjent rapport fra øvinger etter noen innledende øvinger. Godkjent semesteroppgave.

Alle innleverte arbeider teller for samlet karakter, Bestått/Ikke bestått.

Sensor:
Sensor godkjenner vurderingsopplegg.
Merknader:
Ingen
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
En del overlapp med innføringsemner i Landmåling på Realtek og Eiendomshistorie på Eiejus.
Undervisningstid:
Det er satt av 4 timer pr uke. Et par uker vil vi holde på hele dagen (utferd ol.) = ca. 60 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått