EDS430 Miljø- og utviklingsstudier for og av PhD-studenter

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Esben Leifsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:12

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet undervises i høstparallellen. Vurdering vil normalt være avsluttet innen årets utgang.

Om dette emnet

Kurset består av en serie seminarer hvor kandidatene diskuterer forskjellige bøker og artikler. Alle deltakere må ta på seg rollen som "chair" og "discussant". I tillegg må alle skrive anmeldelser for et utvalg av bøkene/artiklene. Temaer som gjerne tas opp kan omfatte: staten og "governmentality"; postkoloniale studier; markeder og nyliberalisme; politisk agronomi; eiendom og institusjoner; naturen som aktør; og naturvern, lokalsamfunn, deltakelse og motstand. Litteratur vil først bli introdusert av en lærer som kjenner litteraturen godt. Kandidatene skriver også et avluttende paper på 4000 ord hvor eget PhD-prosjekt diskuteres i forhold til kurslitteraturen.

Dette lærer du

Dette innledende PhD kurset gir PhD-kandidater i internasjonale miljø- og utviklingsstudier et bredt og solid tverrfaglig grunnlag for å forstå miljø-utvikling relasjoner, det gir innsikt i grunnleggende kunnskap og kritiske tilnærminger til utviklingsteori, politikk og praksis, med særlig hensyn til den virkelige verdens mangfold og kompleksitet. Kurset presenterer teori og tilnærminger som søker å integrere politiske, økonomiske, kulturelle og økologiske dimensjoner av endring både globalt og lokalt. Det vil også bli tilbakemelding på bokanmeldelsene.
 • Kurset bruker en deltagende tilnærming, med samarbeid mellom forelesere og kandidater. Kurset omfatter forelesninger og seminarer med deltakelse fra lærere. Kurset trener også kandidatene i å analysere tekst skriftlig og muntlig.

  Campus basert undervisning

 • Diskusjoner mellom studenter, og mellom ansatte og studenter.
 • For pensumsliste, ta kontakt med kursansvarlig/Canvas.
 • Deltakere skal ha en mastergrad eller tilsvarende. Deltakere bør også være opptatt på et PhD program.
 • Samlet vurdering: Bok- og/eller artikkelanmeldelser på 1000 ord hver og et avluttende paper på 4000 ord.
 • Innleveringer og muntlige presentasjoner evalueres av kursansvarlig eller en intern sensor. I tillegg vil en ekstern sensor vurdere et utvalg (stikkprøver) av den avsluttende oppgaven. Kandidaten må få ståkarakter på alle innleveringer for å bestå kurset.
 • Oblig 1 Kursdeltakelse i minst 80% av seminarene

  Oblig 2 deltakerne tar på seg rollen som både "chair" og "discussant"

 • Organisert seminaraktivitet i september og oktober.
 • Kurset består av en serie med 8-10 seminarer (2 timer hver).
 • PHD-IEDS, PHD-SDP
 • Bestått/ Ikke bestått
 • GSK