Course code EDS430

EDS430 Miljø- og utviklingsstudier for og av PhD-studenter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Tor-Arve Benjaminsen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maximum 15
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har vurdering i januarblokken .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: PHD-NOR
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset består av en serie med bokseminarer hvor studentene diskuterer 8 forskjellige bøker. Alle deltakere må ta på seg rollen som "chair" og "discussant". I tillegg må alle skrive bokanmeldelser for 6 av de 8 bøkene. Temaer som tas opp i bøkene er blant annet: staten og "governmentality"; postkoloniale studier; markeder og nyliberalisme; eiendom og institusjoner; naturen som aktør; og naturvern, lokalsamfunn, deltakelse og motstand. Hver bok vil først bli introduert av en lærer som kjenner boka godt. Studentene skriver også et avluttende paper på 4000 ord hvor eget PhD-prosjekt diskuteres i forhold til kurslitteraturen.
Læringsutbytte:
Dette innledende PhD kurset gir PhD-kandidater i internasjonale miljø- og utviklingsstudier et bredt og solid tverrfaglig grunnlag for å forstå miljø-utvikling relasjoner, det gir innsikt i grunnleggende kunnskap og kritiske tilnærminger til utviklingsteori, politikk og praksis, med særlig hensyn til den virkelige verdens mangfold og kompleksitet. Kurset presentere teori og tilnærminger som søker å integrere politiske, økonomiske, kulturelle og økologiske dimensjoner av endring både globalt og lokalt. Det vil også bli tilbakemelding på bokanmeldelsene.
Læringsaktiviteter:
Kurset bruker en deltagende tilnærming, med samarbeid mellom forelesere og studenter. Kurset omfatter forelesninger og studentseminarer med deltakelse fra lærere. Kurset trener også studentene i å analysere tekst skriftlig og muntlig.
Læringsstøtte:
Diskusjoner mellom studenter, og mellom ansatte og studenter.
Pensum:
For pensumsliste, ta kontakt med Noragric
Forutsatte forkunnskaper:
Deltakere skal ha en mastergrad eller tilsvarende. Deltakere bør også være opptatt på et PhD program.
Anbefalte forkunnskaper:
Master enten i samfunnsfag eller tverrfaglige studier med fokus på utviklingsorienterte spørsmål.
Obligatorisk aktivitet:
Kursdeltakelse i minst 2/3 av seminarene. At deltakerne tar på seg rollen som både "chair" og "discussant". Seks bokanmeldelser på 1000 ord hver. Et paper på 4000 ord som diskuterer ens eget PhD-prosjekt i forhold til kurslitteratur.
Vurderingsordning:
Seks bokanmeldelser på 1000 ord hver og et paper på 4000 ord.
Sensor:
Innleveringer og muntlige presentasjoner evalueres av kursansvarlig eller en intern sensor. Kandidaten må få ståkarakter på alle innleveringer for å bestå kurset.
Merknader:
Forelesninger i september, oktober og november.
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset består av en serie med 8 seminarer. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått - E / Ikke bestått