Detaljer om emnet EDS430

EDS430 Miljø- og utviklingsstudier for og av PhD-studenter

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Tor-Arve Benjaminsen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maximum 15
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Noragrics PhD-studenter, andre PhD-studenter
Emnets innhold:
Undervisningen blir en kombinasjon av forelesninger og seminarer med studentpresentasjoner. Kurset går over 12 uker og fokuserer på seks ulike temaer innen miljø- og utviklingsstudier. Foreløpige temaer er: staten og "governmentality"; postkoloniale studier; markeder og nyliberalisme; eiendom og institusjoner; naturen som aktør; og lokalsamfunn, deltakelse og motstand.
Læringsutbytte:
Dette innledende PhD kurset gir PhD-kandidater i internasjonale miljø- og utviklingsstudier et bredt og solid tverrfaglig grunnlag for å forstå miljø-utvikling relasjoner, det gir innsikt i grunnleggende kunnskap og kritiske tilnærminger til utviklingsteori, politikk og praksis, med særlig hensyn til den virkelige verdens mangfold og kompleksitet. Kurset presentere teori og tilnærminger som søker å integrere politiske, økonomiske, kulturelle og økologiske dimensjoner av endring både globalt og lokalt.
Læringsaktiviteter:
Kurset bruker en deltagende tilnærming, med samarbeid mellom forelesere og studenter. Kurset omfatter forelesninger og studentseminarer med deltakelse fra lærere.
Læringsstøtte:
Diskusjoner mellom studenter, og mellom ansatte og studenter.
Pensum:
For pensumsliste, ta kontakt med Noragric
Forutsatte forkunnskaper:
Deltakere skal ha en mastergrad eller tilsvarende. Deltakere bør også være opptatt på et PhD program.
Anbefalte forkunnskaper:
Master enten i samfunnsfag eller tverrfaglige studier med fokus på utviklingsorienterte spørsmål.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk muntlig presentasjon og aktivt kursdeltakelse i minst 2/3 av forelesningene/seminarene.
Vurderingsordning:
En kort skriftlig innlevering på engelsk hver av de seks delene.
Sensor:
Innleveringer og muntlige presentasjoner evalueres av kursansvarlig eller en intern sensor. Kandidaten må få ståkarakter på alle innleveringer for å bestå kurset.
Merknader:
Forelesninger i september, oktober og november.
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset består av en serie med 6-10 forelesninger og 6 seminarer. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått - E / Ikke bestått