Course code EDS383

EDS383 Urban Space and Violence: Global Perspectives

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Kirsti Stuvøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Annethvert år i oddetallsår (oppstart vår 2019).
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: M-IR
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Se engelsk tekst. 
Læringsutbytte:
Se engelsk tekst. 
Læringsaktiviteter:
Se engelsk tekst. 
Læringsstøtte:
Se engelsk tekst. 
Pensum:
Se engelsk tekst. 
Forutsatte forkunnskaper:
Se engelsk tekst. 
Anbefalte forkunnskaper:
Se engelsk tekst. 
Obligatorisk aktivitet:
Se engelsk tekst. 
Vurderingsordning:
Se engelsk tekst. 
Sensor:
Se engelsk tekst. 
Merknader:
Se engelsk tekst. 
Normert arbeidsmengde:
Se engelsk tekst. 
Opptakskrav:
Se engelsk tekst. 
Undervisningstid:
Se engelsk tekst. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått