Course code EDS376

EDS376 Religion, politikk og Islam

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Stig Jarle Hansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-IR
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
10*2 forelesnings timer, og seminarer.
Læringsutbytte:
1) Oppnå en dypere forståelse av hovedteoriene som brukes for å forklare religion og politisk Islam 2) Tilegnelse av kunnskap om de viktigste religiøst baserte Islamistiske politiske organisasjonene .
Læringsaktiviteter:
Undervisning, diskusjoner i plenum
Læringsstøtte:
Undervisning, fronter, veiledning
Pensum:

Pensum vil variere, men det vil lages et kompendium av følgende tekster-

1) Theoretical views on religion, and the secularization thesis

Readings

Peter L. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion (Garden City:

Doubleday, 1967- New York: Anchor Press, 1990), 87.

Hansen, mesøy and Kardas (2010): The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntingdon's Faultlines, from Al-Andalus to Virtual Ummah (hurst: Colombia university press), introduction

Thomas, S. M., 2010. Forthcoming. Survey of religion and international relations: the world ahead. Foreign Affairs, 89 (6).

Thomas, S. M., 2005. The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations. London: Palgrave Macmillan.

Oliver Roy (2010) holy ignorance (Hurst:London)

2) What is political Islam

Oliver Roy, Globalised Islam: The Search For a New Ummah, (London: C. Hurst. Co. Ltd, 2004).

Hansen, mesøy and Kardas (2010): The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntingdon's Faultlines, from Al-Andalus to Virtual Ummah (hurst: Colombia university press), introduction

Esposito, John, L. and Voll, John Obert, Islam and Democracy, New

York: Oxford University Press, 1996

Esposito, John, L. and Voll, John Obert, Makers of Contemporary

Islam, Oxford, Oxford University Press, 2001

Bernard Lewis and The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror (2003)

Thomas Hegghammer (2009) "Jihadi Salafis or Revolutionaries: On Religion and Politics in the Study of Islamist Militancy", in R Meijer (ed), Global Salafism: Islam's New Religious Movement, (London/New York: Hurst/Columbia University Press, 2009), pp. 244-266.

3) The Muslim Broterhood, early political Islam, and the Iranian revolution

Hansen, mesøy and Kardas (2010): The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntingdon's Faultlines, from Al-Andalus to Virtual Ummah& (Hurst: Colombia university press), regional introduction, middle east

Hansen and Mesøy (2009): The Muslim brotherhood at the wider horn of Africa, NIBR Report 2009:33.http://www.nibr.no/uploads/publications/06d76b6e0d14594c9a753c487ed50e51.pdf

Leiken. Robert S. and Steven Brooke (2007), The Moderate Muslim

Brotherhood. Foreign Affairs. March/April 2007

Vidino, Lorenso (2005), The Muslim Brotherhoods conquest of

Europe, Middle East Quarterly 12 (1)

Zollner, Barbara H.E., The Muslim Brotherhood, Hassan al- Hudaibi and Ideology, Rutledge Oxon, 2009,2-3

Mitchell P. Richard, The Society of the Muslim Brothers (London-

Oxford University Press, 1969)

4) Iran, Hizbollah, Hamas, Taliban and Shebab

Hansen, mesøy and Kardas (2010): The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntingdon's Faultlines, from Al-Andalus to Virtual Ummah (hurst: Colombia university press), Libanon and Palestine chapters

Jeroen Gunning (2008) Hamas in Politics: Democracy, Religion, Violence, Colombia University Press

Saul Mishal and Avraham Selah (2000)The Palestinian Hamas new York, Colombia university press.

Hansen, mesøy and Kardas (2010): The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntingdon's Faultlines, from Al-Andalus to Virtual Ummah (hurst: Colombia university press),Afghanistan and Somalia chapters

Antonio Giustozzi (2010):Decoding the new Taliban, insights from the Afghanistan field (Hurst/CUP)

5) Al Qaeda and affiliates

Giles Kepell, Jean- Pierre Mielli Al Qaeda in Its Own Words (2009), Harward university press-#8221-

Bruce Hoffman, Osama bin Laden Still Matters Foreign Affairs May/june 2008

Mark Sageman (2008):Leaderless jihad, Penysvania University Press

Books include the following:

Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism by Michael W. Doyle

Baylis, John, and Smith, Steve. (eds) The Globalization of World Politics: An

Introduction to International Relations. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Williams, Michael C. The Realist Tradition and the Limits of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

A.G. Frank, 'The Development of Underdevelopment,' and 'Economic Dependence, Class Structure, and Underdevelopment Policy,' both in Cockcroft, Frank, and Johnson (ed.), Dependence and Underdevelopment, 1972, pp. 3-45 (on electronic reserve)-

Joel S. Migdal, 'Studying the State,' in Lichbach and Zuckerman (eds.), Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure

Forutsatte forkunnskaper:
EDS374
Anbefalte forkunnskaper:
EDS203
Obligatorisk aktivitet:
2/3 oppmøteplikt
Vurderingsordning:
Semesteroppgave(15 sider) teller 40%, og avsluttende skriftlig eksamen 2 timer, teller 60% for avsluttende karakter
Sensor:
Ekstern sensor vil sensurere innelveringsoppgaver
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
252 timer til selvstudier og skriving av semesteroppgave
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
24 timer forelesninger og seminarer, 252 timer selvstudier og arbeid med individuell semesteroppgave. Total arbeidsmengde: 300 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått