Course code EDS373

EDS373 Piratvirksomhet og internasjonale relasjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Stig Jarle Hansen
Medvirkende: Halvard Leira
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: År med oddetall. Course not given spring 2017.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-IR
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Course not given spring 2017.

Nominal workload 48 hours of lectures.In addition the students do extensive reading and individual studies, and write a term paper wich will amount to 252 hours. The total student working hours will be around 300 hours.

Læringsutbytte:
1. Kjenne til enkle forklaringsmodeller for kriminalitet. 2. Forstå sammehenge mellom kriminaliet og statsbygging. 3. forstå prosessen rundt utvikling av retningsliner for anti-sjørøveri og maritime sikkerhets doktriner og internasjonalt sammarbeid rundt disse .
Læringsaktiviteter:
Undervisning og diskusjoner i plenum
Læringsstøtte:
Undervisning, individuell veiledning.
Pensum:
Hovedtekstene for kurset er et spesialnummer av det annerkjente \"Journal of Terrorism and conflict studies on piracy\". (special issue (2012), "Contemporary Global Maritime Piracy: Trend, issues and Countermeasures" , Journa of Terrorism and Conflict Studies). Ellers vil det brukes andre aktuelle artikler, som vil oppgis ved semesterstart. Det er forventet at studentene selv også skal finne relevant lesestoff gjennom biblioteket og internet til å bruke til egen semesteroppgave. Evnen til å finne materiale selv vil også gjenspeile kvaliteten i individuell oppgave, som igjen vil påvirke vurderingen.
Anbefalte forkunnskaper:
Generell bakgrunn i sosiologi, statsvitenskap, internasjonale relasjoner, historie, utviklingsstudier eller økonomi.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave teller 40% og avsluttende skriftlig eksamen vil telle 60% av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor vil godkjenne eksamensopplegget, og sensurere skriftlige oppgaver
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer.
Opptakskrav:
Relevant bachelorgrad eller tilsvarende
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Normert timeantall er 48 timer med forelesninger, og 11 *2 forelesningstimer (11 forelesninger). I tillegg skal studentene gjøre selvstudier og skrive en semesteroppgave tilsvarende 252 timer. Total arbeidsmenge er 300 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått