Course code EDS372

EDS372 Aktuelle tema innen sikkerhetsstudier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Stig Jarle Hansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: År med partall - ikke i 2016. 
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset gis annethvert år i partallsår. 

Nyere sikkerhetsteorier, case studier og klassisk sikkerhetsteori.

Læringsutbytte:
Studentene skal være i stand til å diskutere grunnleggende konsepter innen sikkerhetsstudier, som sikkerhetssamfunn og securitization . Hovedfokus vil være på nyere sikkerhetsteori samt strategisk tenkning. Studentene skal etter kurset forstå køpenhavn-skolen, den walisiske skolen, realist, liberalist vinklinger på sikkerhet, og grunnleggede begreper i strategisk tenkning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Kontortider og prosedyrer blir etablert ved første forelesning. En kursplan deles ut samtidig.
Pensum:
Hovedboken er Paul Williams and Matt McDonald (2018), Security Studies, an introduction.London: Routledge, men andre tekster vil også bli gitt.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad innen samfunnsfag
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Eksamen gjøres kun på engelsk. Skriftlig avsluttende eksamen (2 timer) vil telle 30 % og essay (15 sider) innen et valgt tema (godkjent av lærer) vil telle 70 %.
Sensor:
Intern og ekstern sensor på begge eksamensdelene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 t.
Opptakskrav:
Relevant bachelorgrad eller tilsvarende.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet går over 12 uker med 2 timer forelesninger pr. uke.
Eksamensdetaljer: :