Detaljer om emnet EDS372

EDS372 Aktuelle tema innen sikkerhetsstudier

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Stig Jarle Hansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Kurset gis ikke høsten 2015.

Nyere sikkerhetsteorier, case studier og klassisk sikkerhetsteori.

Læringsutbytte:
Studentene skal være i stand til å diskutere grunnleggende konsepter innen sikkerhetsstudier, som sikkerhetssamfunn og securitization . Hovedfokus vil være på nyere sikkerhetsteori. Studentene skal etter kurset forstå køpenhavn-skolen, den walisiske skolen, realist, liberalist vinklinger på sikkerhet, og grunnleggede begreper i strategisk tenkning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Kontortider og prosedyrer blir etablert ved første forelesning. En kursplan deles ut samtidig.
Pensum:
Pensum blir gitt ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad innen samfunnsfag
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Eksamen gjøres kun på engelsk. Skriftlig avsluttende eksamen (2 timer) vil telle 30 % og essay (15 sider) innen et valgt tema (godkjent av lærer) vil telle 70 %.
Sensor:
Intern og ekstern sensor på begge eksamensdelene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 t.
Opptakskrav:
Relevant bachelorgrad eller tilsvarende.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet går over 12 uker med 2 timer forelesninger pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått