EDS372 Sikkerhetsstudier

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Stig Jarle Hansen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:År med partall. Går ikke i 2023-2024.

Forventet arbeidsmengde:250 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset gis annethvert år i partallsår.

Emnet gir en introduksjon til moderne tema og problemstillinger i sikkerhetsteori, som krigsøkonomi, strategi, sikkerhetsfellesskap, sikkerhetiserings-teori, strategi, og kritiske tilnærminger til sikkerhet.

Dette lærer du

Studentene skal være i stand til å diskutere grunnleggende konsepter innen sikkerhetsstudier, som sikkerhetssamfunn og securitization . Hovedfokus vil være på nyere sikkerhetsteori samt strategisk tenkning. Studentene skal etter kurset forstå køpenhavn-skolen, den walisiske skolen, realist, liberalist vinklinger på sikkerhet, og grunnleggede begreper i strategisk tenkning.
  • Forelesninger og semesteroppgave.
  • Kontortider og prosedyrer blir etablert ved første forelesning. En kursplan deles ut samtidig.
  • Hovedboken er Paul Williams and Matt McDonald (2018), Security Studies, an introduction.London: Routledge, men andre tekster vil også bli gitt.
  • Bachelorgrad innen samfunnsfag
  • Samlet vurdering hvor semesteroppgave teller 50% og slutteksamen teller 50%.

    Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
  • Intern og ekstern sensor på begge eksamensdelene.
  • Emnet går over 12 uker med 2 timer forelesninger pr. uke.
  • Relevant bachelorgrad eller tilsvarende.