Course code EDS370

EDS370 Kjønn og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Lyla Mehta
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig. 
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-DS, M-IES, M-IR
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 Emnet inneholder følgende tema (varierer noe fra år til år): Historisk utvikling av kjønnskonseptet. Kjønn i jordbruk, ressursforvaltning og rural utvikling. Kjønn i utviklingsdiskursen og policy. Kjønn og økonomi, kjønn og menneskerettigheter. Metodologier og analyser knyttet til kjønn.
Læringsutbytte:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid og hjemmeeksamensoppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Fullstendig liste vil bli delt i Canvas ved kursstart. 

World Bank (2001). Engendering Development. Article collection.

Cornwall, A., Harrison, E. and Whitehead, A. (2007) Feminisms in Development: Contestations, Contradictions and Challenges, London: Zed Books.

Jackson, C. and Pearson, R. (1998) Feminist Visions of Development: Gender Analysis and Policy, London: Routledge.

Kabeer, N. 1994. Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought. Verso.

Visvanathan, N. et al. (eds.) (2011) The Women, Gender and Development Reader, London: Zed Books

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelors grad eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
100% oppmøte er obligatorisk, pluss flere obligatoriske oppgaver i løpet av kurset.
Vurderingsordning:
Eksamen gjøres kun på engelsk. Karakter i emnet settes på grunnlag av en individuell hjemmeeksamens oppgave som teller 80 % av endelig karakter. Lærer kan arrangere muntlig forsvar av oppgaven etter behov ved karaktersetting. Deltakelse teller 20 % av karakteren. 
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt i evalueringen av semesteroppgave.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 60 timer strukturert undervisning og 65 timer selvstendig arbeid, totalt 125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 60 timer, ca. 40 % forelesning og 60 % veiledet individuelt arbeid.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer