EDS370 Kjønn og utvikling

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Lyla Mehta

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:40

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:About. 35-40 hours of structured teaching and 40 hours of independent work, a total of 80-90 hours.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Augustblokka - 4 hours a day for two weeks

Om dette emnet

Kurset gir en innføring i kjønn og utvikling ved å undersøke kjønnsdimensjonene i blant andre, utviklingsprosesser, makt og styresett, miljø og ressursforvaltning. Det legges spesiell vekt på å utforske feministiske epistemologier og kjønnsperspektiver på sosial, politisk, miljømessig og økonomisk endring. Emnet inneholder følgende tema (varierer noe fra år til år): Historisk utvikling av kjønnskonseptet. Kjønn i jordbruk, ressursforvaltning og rural utvikling. Kjønn i utviklingsdiskurs og policy. Kjønn og økonomi, kjønn og menneskerettigheter. Metoder og analytiske tilnærminger knyttet til kjønn

Dette lærer du

Knowledge:

 • Know the most important perspectives and experiences in the field of gender and development
 • Understand gender perspectives within the topics covered

Skills:

 • Apply methods and analytical approaches in the field of gender and development
 • Obtain, analyze and share information and perspectives on the topics covered
 • Analyze power, discourses, objectives and politics from a gender perspective

General competence:

 • Plan, assess, use and carry out independent analyzes of gender dimensions on topics within social, political, environmental and economic change
 • Is aware of ethical or political perspectives within gender and development
 • Forelesninger, gruppearbeid og hjemmeeksamensoppgave.
 • Studentene støttes gjennom forelesninger, individuell veiledning og feedback på presentasjoner og oppgaver.
 • En litteraturliste gjøres tilgjengelig i Canvas før kursstart.
 • Tilstrekkelig samfunnsvitenskaplig kompetanse til å ta et kurs på master nivå.
 • Folder rating:

  Grades in the course are set on the basis of an individual home exam (which may include an oral defense of the assignment, participation in the class and presentation.

  The exam is in English.

 • Ekstern sensor vil bli brukt i evalueringen av semesteroppgave.
 • 100% attendance
 • Ca. 40 % forelesning og 60 % veiledet individuelt arbeid.
 • Åpent. Hvis nødvendig gis prioritet til M-GDS, M-IR, M-IES.
 • Bokstavkarakterer
 • GSK