Course code EDS370

EDS370 Kjønn og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ingrid Louise Peck Nyborg
Medvirkende: Elisabeth Molteberg, Selam Ataklt Hailemichael, Tor Åge Diserud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-DS, M-IES, M-IR
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet inneholder følgende tema (varierer noe fra år til år): Historisk utvikling av kjønnskonseptet. Kjønn i jordbruk, ressursforvaltning og rural utvikling. Kjønn i utviklingsdiskursen og policy. Kjønn og økonomi, kjønn og menneskerettigheter. Metodologier og analyser knyttet til kjønn.
Læringsutbytte:
Emnet introduserer studentene til konsepter relatert til kjønn og utvikling ved å ta for seg kjønnsaspekter ved jordbruk, ressursforvaltning og rural utvikling. Særlig oppmerksomhet er viet tilnærminger og metodologier som tillater analyse av kjønn i utviklingspolicy og sosial endring.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid og hjemmeeksamensoppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Textbook: World Bank (2001). Engendering Development. Kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelors grad eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
100% oppmøte er obligatorisk, pluss flere obligatoriske oppgaver i løpet av kurset.
Vurderingsordning:
Eksamen gjøres kun på engelsk. Karakter i emnet settes på grunnlag av en individuell hjemmeeksamens oppgave. Lærer kan arrangere muntlig forsvar av oppgaven etter behov ved karaktersetting.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt i evalueringen av semesteroppgave.
Merknader:
Påkrevd forhåndsregistrering til emneansvarlig innen 12.desember.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 60 timer strukturert undervisnig og 90 timer selvstendig arbeid, totalt 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 60 timer, ca. 40 % forelesning og 60 % veiledet individuelt arbeid.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått