Detaljer om emnet EDS370

EDS370 Kjønn og utvikling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Ingrid Louise Peck Nyborg
Medvirkende: Selam Ataklt Hailemichael, Tor Åge Diserud, Elisabeth Molteberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-DS, M-IES, M-IR
Emnets innhold:
Emnet inneholder følgende tema (varierer noe fra år til år): Historisk utvikling av kjønnskonseptet. Kjønn i jordbruk, ressursforvaltning og rural utvikling. Kjønn i utviklingsdiskursen og policy. Kjønn og økonomi, kjønn og menneskerettigheter. Metodologier og analyser knyttet til kjønn.
Læringsutbytte:
Emnet introduserer studentene til konsepter relatert til kjønn og utvikling ved å ta for seg kjønnsaspekter ved jordbruk, ressursforvaltning og rural utvikling. Særlig oppmerksomhet er viet tilnærminger og metodologier som tillater analyse av kjønn i utviklingspolicy og sosial endring.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Textbook: World Bank (2001). Engendering Development. Kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelors grad eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
100% oppmøte er obligatorisk
Vurderingsordning:
Eksamen gjøres kun på engelsk. Karakter i emnet settes på grunnlag av en individuell semesteroppgave. Lærer kan arrangere muntlig forsvar av oppgaver etter behov ved karaktersetting.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt i evalueringen av semesteroppgave.
Merknader:
Påkrevd forhåndsregistrering til emneansvarlig innen 12.desember.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 60 timer strukturert undervisnig og 90 timer selvstendig arbeid, totalt 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 60 timer, ca. 40 % forelesning og 60 % veiledet individuelt arbeid.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått