Course code EDS355

EDS355 Klimaendring og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Siri Ellen Hallstrøm Eriksen
Medvirkende: Marianne Mosberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Emnets innhold:
Please read the English course description.
Læringsutbytte:
Forstå og kritisk analysere sammenhengene mellom klimaendringer og utvikling, få oversikt over de viktigste samfunnsmessige og økologiske endringsprosessene og hvordan disse henger sammen med forskjellige sider av samfunnsutvikling, bærekraftig utvikling og livskvalitet . Se videre beskrivelse på engelsk.
Læringsaktiviteter:

4 hours lectures/seminars per week & term paper

Selected lectures & student seminars are mandatory

Læringsstøtte:

-

Teaching support

Lectures: Course readings (refer to course syllabus) and lecture notes. Further course readings will be added prior to course start. Lecture notes are provided after each lecture.

Student seminars: 1 session of 2 hours is set aside for students to prepare in groups for the student seminars under supervision of the course responsible.

Term paper: When selecting a topic for the term paper, each student can contact the course responsible to discuss possible topics individually with him/her. After approval of the topics, one session of 2 hours is set aside where students can work in class on their term papers under supervision of the course responsible. After submission, each student receives a page of feedback on his/her term paper and can contact the course responsible for more feedback.

Pensum:

Leichenko and O’Brien (2019) Climate and Society

Fullstendig literaturlisten (utvalgte artikler, rapporter og bokkapitler) er tilgjengelig på Canvas

Forutsatte forkunnskaper:
En bachelorgrad eller tilsvarnede i et relevant fagområde
Anbefalte forkunnskaper:
EDS260 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Utvalgte seminarer/forelesning
Vurderingsordning:

Semesteroppgave (40%) og skriftlig eksamen (60%) gjøres kun på engelsk. A-F.

Please note that passing the term paper is a requirement for being eligible for a grade on this course

Sensor:
Intern og ekstern sensor setter karakterer på eksamensbesvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Må ha bestått en relevant bachelorgrad eller tilsvarende
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timers forelesning per uke og semesteroppgave.
Eksamensdetaljer: :