Course code EDS355

EDS355 Klimaendring og Utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Siri Ellen Hallstrøm Eriksen, Siri Ellen Hallstrøm Eriksen
Medvirkende: Ola Tveitereid Westengen, Lars Kåre Grimsby, Arild Vatn, Jens Bernt Aune, Bishal Kumar Sitaula, Lutgart Lenaerts
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
1. Sammenhengen mellom klimaendringer og utvikling: forskjellige måter å forstå forholdet mellom klima og samfunn. 2. Hvordan endrer vi klimaet? "Multiple stressors" og "tipping points" utslipp av klimagasser (inludert lystgass, metan, karbondioksid). 3. Hvordan takler vi klimaendringer? Koblinger mellom klimaendringer, fattigdom og levekår urbefolkninger klimatilpasning hvordan katastrofehåndtering kan bidra til klimatiltak etiske dimensioner. 4. Hvordan får vi til fundamental endring? "Transformative change" hvordan kan jordbruk tilpasse seg sårbarhet og lokaltilpasning fornybar energy, bioenergi, skogsektoren, "carbon footprint" og lavutslippssamfunnet bærekraftige utviklingsveier.
Læringsutbytte:
Forstå sammenhengene mellom klimaendringer og utvikling, få oversikt over de viktigste samfunnsmessige og økologiske endringsprosessene .
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og semesteroppgave.
Læringsstøtte:

-

Teaching support

Lectures: Course readings (refer to course syllabus) and lecture notes. Further course readings will be added prior to course start. Lecture notes are provided after each lecture.

Student seminars: 1 session of 2 hours is set aside for students to prepare in groups for the student seminars under supervision of the course responsible.

Term paper: When selecting a topic for the term paper, each student can contact the course responsible to discuss possible topics individually with him/her. After approval of the topics, one session of 2 hours is set aside where students can work in class on their term papers under supervision of the course responsible. After submission, each student receives a page of feedback on his/her term paper and can contact the course responsible for more feedback.

Pensum:
Literaturlisten (utvalgte artikler, rapporter og bokkapitler) er tilgjengelig på Fronter
Forutsatte forkunnskaper:
En bachelorgrad eller tilsvarnede i et relevant fagområde
Anbefalte forkunnskaper:
EDS260 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Utvalgte seminarer/forelesning
Vurderingsordning:
Semesteroppgave (30%) og skriftlig eksamen (70%) gjøres kun på engelsk. A-F.
Sensor:
Intern og ekstern sensor setter karakterer på eksamensbesvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Må ha bestått en relevant bachelorgrad eller tilsvarende
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timers forelesning per uke og semesteroppgave.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått