Course code EDS355

EDS355 Klimaendring og Utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Siri Ellen Hallstrøm Eriksen
Medvirkende: Jens Bernt Aune, Lutgart Lenaerts, Jens Bernt Aune, Bishal Kumar Sitaula, Lars Kåre Grimsby, Arild Vatn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
1. Sammenhengen mellom klimaendringer og utvikling: forskjellige måter å forstå forholdet mellom klima og samfunn. 2. Hvordan endrer vi klimaet? "Multiple stressors" og "tipping points" utslipp av klimagasser (inludert lystgass, metan, karbondioksid). 3. Hvordan takler vi klimaendringer? Koblinger mellom klimaendringer, fattigdom og levekår urbefolkninger klimatilpasning hvordan katastrofehåndtering kan bidra til klimatiltak etiske dimensioner. 4. Hvordan får vi til fundamental endring? "Transformative change" hvordan kan jordbruk tilpasse seg sårbarhet og lokaltilpasning fornybar energy, bioenergi, skogsektoren, "carbon footprint" og lavutslippssamfunnet bærekraftige utviklingsveier.
Læringsutbytte:
Forstå sammenhengene mellom klimaendringer og utvikling, få oversikt over de viktigste samfunnsmessige og økologiske endringsprosessene .
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Literaturlisten (utvalgte artikler, rapporter og bokkapitler) er tilgjengelig på Fronter
Forutsatte forkunnskaper:
En bachelorgrad eller tilsvarnede i et relevant fagområde
Anbefalte forkunnskaper:
EDS260 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Utvalgte seminarer/forelesning
Vurderingsordning:
Semesteroppgave (30%) og skriftlig eksamen (70%) gjøres kun på engelsk. A-F.
Sensor:
Intern og ekstern sensor setter karakterer på eksamensbesvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Må ha bestått en relevant bachelorgrad eller tilsvarende
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timers forelesning per uke og semesteroppgave.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått