Course code EDS355

EDS355 Klimaendring og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Siri Ellen Hallstrøm Eriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
70
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-IES, M-DS, M-IR, M-GLA, M-BYREG, M-FOL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Please read the English course description.
Læringsutbytte:
Forstå og kritisk analysere sammenhengene mellom klimaendringer og utvikling, få oversikt over de viktigste samfunnsmessige og økologiske endringsprosessene og hvordan disse henger sammen med forskjellige sider av samfunnsutvikling, bærekraftig utvikling og livskvalitet . Se videre beskrivelse på engelsk.
Læringsaktiviteter:
4 timer forelesning/seminarer per uke, gruppearbeid & semesteroppgave
Læringsstøtte:

-

Teaching support

Lectures: Course readings (refer to course syllabus) and lecture notes. Further course readings will be added prior to course start. Lecture notes are provided after each lecture.

Student seminars and group work include activities to support reading and exploration of key themes and empirical case studies presented in the course, as well as writing of the term paper.

Term paper: Students will be provided with broad key themes for selecting a topic for the term paper, and will be given supervision by the lecturer(s) in the selection of the topic and in developing the structure and focus of the term paper. After submission, each student receives  feedback on his/her term paper.

Pensum:

Leichenko and O’Brien (2019) Climate and Society. Transforming the future. Polity. 250 pp.

Fullstendig literaturlisten (utvalgte artikler, rapporter og bokkapitler) er tilgjengelig på Canvas

Forutsatte forkunnskaper:
En bachelorgrad eller tilsvarnede i et relevant fagområde
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid med presentasjon i klassen.
Vurderingsordning:
Individuelloppgave (100%). Besvarelse kan kun leveres på engelsk. A-F.
Sensor:
Intern og ekstern sensor setter karakterer på  semesteroppgave.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Må ha bestått en relevant bachelorgrad eller tilsvarende
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timers forelesning/seminar per uke, gruppearbeid og semesteroppgave.
Eksamensdetaljer: Individuell oppgave: Bokstavkarakterer