EDS355 Klimaendring og samfunn

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Siri Ellen Hallstrøm Eriksen, Lutgart Lenaerts

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:70

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Please read the English course description.

Dette lærer du

Forstå og kritisk analysere sammenhengene mellom klimaendringer og utvikling, få oversikt over de viktigste samfunnsmessige og økologiske endringsprosessene og hvordan disse henger sammen med forskjellige sider av samfunnsutvikling, bærekraftig utvikling og livskvalitet . Se videre beskrivelse på engelsk.
 • 4 timer forelesning/seminarer per uke, gruppearbeid & semesteroppgave
 • -

  Teaching support

  Lectures: Course readings (refer to course syllabus) and lecture notes. Further course readings will be added prior to course start. Lecture notes are provided after each lecture.

  Student seminars and group work include activities to support reading and exploration of key themes and empirical case studies presented in the course, as well as writing of the term paper.

  Term paper: Students will be provided with broad key themes for selecting a topic for the term paper, and will be given supervision by the lecturer(s) in the selection of the topic and in developing the structure and focus of the term paper. After submission, each student receives feedback on his/her term paper.

 • Leichenko and O’Brien (2019) Climate and Society. Transforming the future. Polity. 250 pp.

  Fullstendig literaturlisten (utvalgte artikler, rapporter og bokkapitler) er tilgjengelig på Canvas

 • En bachelorgrad eller tilsvarnede i et relevant fagområde
 • Individuelloppgave (100%). Besvarelse kan kun leveres på engelsk. A-F.

  Individuell oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Intern og ekstern sensor setter karakterer på semesteroppgave.
 • Gruppearbeid med presentasjon
 • 4 timers forelesning/seminar per uke, gruppearbeid og semesteroppgave.
 • M-IES, M-DS, M-IR, M-GLA, M-BYREG, M-FOL
 • Må ha bestått en relevant bachelorgrad eller tilsvarende