Course code EDS352

EDS352 Agroøkologi og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ola Tveitereid Westengen, Jens Bernt Aune
Medvirkende: Lars Olav Eik, Trygve Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet foreleses på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse
Læringsutbytte:
Emnet foreleses på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse
Læringsaktiviteter:
Se engelsk emnebeskrivelse
Pensum:
Forelesningsnotater + utvalgte fagartikler. Utvalg vist i engelsk versjon. All litteratur er tilgjengelig i Canvas.
Anbefalte forkunnskaper:
Se engelsk emnebeskrivelse
Vurderingsordning:
Tre obligatoriske individuelle innleveringer (1 side) teller tilsammen 30% av karakteren. Obligatoriske oppgaver må være levert og bestått for å avlegge eksamen. Skriftlig avsluttende eksamen teller 70% av karakteren. Eksamen kun på Engelsk. Bedømmelse A-F.
Sensor:
Det brukes en ekstern sensor. Eksamensbesvarelsene blir karaktersatt av foreleser (emneansvarlig) og ekstern sensor.
Merknader:
Kurset er lagt opp for eit tverrfagleg MSc program der studentane har ulik utdanningsbakgrunn. Både landbruksfagleg, naturvitskapleg, samfunnsvitskapleg og økonomiske fag kan vere grunnlag for opptak.
Normert arbeidsmengde:
250 timer arbeidsmengde totalt. 
Undervisningstid:
4 forelesningstimer/uke i 14 uker = 56 t. Seminarer er integrert.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer