Course code EDS352

EDS352 Agroøkologi og utvikling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ola Tveitereid Westengen, Jens Bernt Aune
Medvirkende: Lars Olav Eik, Trygve Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:
Emnet foreleses på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse
Læringsutbytte:
Emnet foreleses på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse
Læringsaktiviteter:
Se engelsk emnebeskrivelse
Pensum:
Forelesningsnotater + utvalgte fagartikler. Utvalg vist i engelsk versjon. All litteratur er tilgjengelig i Canvas.
Anbefalte forkunnskaper:
Se engelsk emnebeskrivelse
Vurderingsordning:
Tre obligatoriske individuelle innleveringer (1 side) teller tilsammen 30% av karakteren. Obligatoriske oppgaver må være levert og bestått for å avlegge eksamen. Skriftlig avsluttende eksamen teller 70% av karakteren. Eksamen kun på Engelsk. Bedømmelse A-F.
Sensor:
Det brukes en ekstern sensor. Eksamensbesvarelsene blir karaktersatt av foreleser (emneansvarlig) og ekstern sensor.
Merknader:
Kurset er lagt opp for eit tverrfagleg MSc program der studentane har ulik utdanningsbakgrunn. Både landbruksfagleg, naturvitskapleg, samfunnsvitskapleg og økonomiske fag kan vere grunnlag for opptak.
Normert arbeidsmengde:
250 timer arbeidsmengde totalt. 
Undervisningstid:
4 forelesningstimer/uke i 14 uker = 56 t. Seminarer er integrert.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått