Detaljer om emnet EDS352

EDS352 Agroøkologi og utvikling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Ola Tveitereid Westengen, Jens Bernt Aune
Medvirkende: Lars Olav Eik, Trygve Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:
Emnet foreleses på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse
Læringsutbytte:
Emnet foreleses på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse
Læringsaktiviteter:
Se engelsk emnebeskrivelse
Pensum:
Forelesningsnotater + utvalgte fagartikler. Utvalg vist i engelsk versjon. Legges ut i læringsplatform.
Anbefalte forkunnskaper:
Se engelsk emnebeskrivelse
Obligatorisk aktivitet:
Se engelsk emnebeskrivelse
Vurderingsordning:
Obligatoriske oppgaver må være levert og godkjent for å avlegge eksamen. Skriftlig avsluttende eksamen teller 100% av karakteren. Eksamen kun på Engelsk. Bedømmelse A-F.
Sensor:
Det brukes en ekstern sensor. Eksamensbesvarelsene blir karaktersatt av foreleser (emneansvarlig) og ekstern sensor.
Merknader:
Kurset er lagt opp for eit tverrfagleg MSc program der studentane har ulik utdanningsbakgrunn. Både landbruksfagleg, naturvitskapleg, samfunnsvitskapleg og økonomiske fag kan vere grunnlag for opptak.
Normert arbeidsmengde:
300 normert arbeidsmengde totalt. 
Overlapp:
EDS250: 8stp
Undervisningstid:
4 forelesningstimer/uke i 14 uker = 56 t.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått