Course code EDS352

EDS352 Agroøkologi og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ola Tveitereid Westengen, Jens Bernt Aune
Medvirkende: Lars Olav Eik, Trygve Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet foreleses på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse
Læringsutbytte:
Emnet foreleses på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse
Læringsaktiviteter:
Se engelsk emnebeskrivelse
Pensum:
Forelesningsnotater + utvalgte fagartikler. Utvalg vist i engelsk versjon. Legges ut i læringsplatform.
Anbefalte forkunnskaper:
Se engelsk emnebeskrivelse
Obligatorisk aktivitet:
Se engelsk emnebeskrivelse
Vurderingsordning:
Obligatoriske oppgaver må være levert og godkjent for å avlegge eksamen. Skriftlig avsluttende eksamen teller 100% av karakteren. Eksamen kun på Engelsk.
Sensor:
Det brukes en ekstern sensor. Eksamensbesvarelsene blir karaktersatt av foreleser (emneansvarlig) og ekstern sensor.
Merknader:
Kurset er lagt opp for eit tverrfagleg MSc program der studentane har ulik utdanningsbakgrunn. Både landbruksfagleg, naturvitskapleg, samfunnsvitskapleg og økonomiske fag kan vere grunnlag for opptak.
Normert arbeidsmengde:
300 normert arbeidsmengde totalt. 
Overlapp:
EDS250: 8stp
Undervisningstid:
4 forelesningstimer/uke i 14 uker = 56 t.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått