Course code EDS348

EDS348 Miljøpolitikk og forvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: John Andrew Mcneish
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Læringsstøtte:
Veiledning i forbindelse med semesteroppgave/digital story.
Pensum:

Key Texts:

Evan, J. (2012) Environmental Governance. Routledge. 

Cleaver, F (2012) Development Through Bricolage. Rethinking Institutions for Natural Resource Management. Routledge Earthscan. 

Forutsatte forkunnskaper:
EDS 304
Anbefalte forkunnskaper:
Background in Basic Social Theory
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave/Digital Story, og 2-3 dagers utferd. Minimum 60% oppmøte til forelesningene.
Vurderingsordning:
Eksamen må skrives på Engelsk. Semesteroppgave teller 40%, skriftlig eksamen teller 60%.
Sensor:
Ekstern sensor vil brukes ved sensur av semesteroppgaven og asluttende skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Lectures, Group Discussion, Student Presentations: 40 hrs Tutorials:6hrs utferd: 4 dager. Term Paper: 80hrs Supervision: 4hrs
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Lectures, Group Discussion, Student Presentations: 40 t Tutorials 6 utferd: 2-3 dager.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått