Course code EDS341

EDS341 Teori om dekolonialisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Esben Leifsen, Esben Leifsen
Medvirkende: Melanie Erin Sommerville
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Januarblokk. 
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: M-GDS, M-IES, M-IR og M-GLA. Andre interesserte studenter må ta kontakt med emneansvarlig. 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Se emnebeskrivelse på engelsk. 
Læringsutbytte:
Se emnebeskrivelse på engelsk. 
Læringsaktiviteter:
Dette er et 5 vekttalls kurs holdt i januarblokken. Kurset vektlegger interaktiv læring ledet av undervisere og kombinerer lesing av kjernelitteratur, forelesninger og korte introduksjoner av undervisere, diskusjoner og meningsutvekslinger i grupper og i plenum. Korte skriveoppgaver og et avsluttende gruppearbeid og presentasjon inngår som deler av de organiserte læringsaktivitetene. Visuelt materiale vil bli brukt i undervisningen og som grunnlag for diskusjoner. Bidrag fra gjesteforelesere. 
Læringsstøtte:
Underviserne vil formidle deler av pensum og støtte studentene i læringsprosessen. De vil gi tilbakemeldinger til deltakerne under diskusjoner i plenum og mindre grupper, og gi kommentarer på gruppe-oppgaver samt veiledning og kommentarer til skriftlige oppgaver.  Underviserne kan kontaktes per e-post og er tilgjengelig for konsultasjon etter avtale.
Pensum:
En litteraturliste med bok-kapitler og artikler vil være tilgjengelig for studentene i god tid før kursstart. 
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelor-grad eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:
Studentene bør delta alle undervisningsdager, og må delta i 2 / 3 av undervisningen for å få emnet godkjent. Studentene må skrive to korte refleksjonsnotat basert på lesing av kurslitteratur og diskusjoner og levere inn disse i tide. Begge skriveoppgavene må bestås for at emnet blir godkjent. Som en avslutning av kurset skal studentene gjennomføre et gruppearbeid og en presentasjon. Studentene vil få skriftlige og/eller muntlige tilbakemeldinger på disse oppgavene.  Undervisningen baserer seg på interaktiv læring og studentene vil også bli bedt om å forberede korte presentasjoner knyttet til kurslitteraturen.
Vurderingsordning:

Mappevurdering

To korte skriftlige oppgaver (refleksjonsnotat). Vurderes bestått / ikke-bestått.   

En avsluttende gruppeoppgave og presentasjon etterfulgt av en muntlig eksamen. Vurderes A - F.  

Vurdering av de skriftlige oppgavene benyttes til å justere karakter etter behov. 

Sensor:
En ekstern sensor vil vurdere valgt evalueringsform. 
Normert arbeidsmengde:

Organisert (felles): 32 timer forelesninger, diskusjoner i plenum og i mindre grupper, 12 timer studentpresentasjoner av gruppearbeid, og 2 timer veiledning som støtte for skriftlig og muntlig arbeid, totalt 44 timer.

Studenter: 81 timer egne studier og forberedelser.

Totalt: 125 timer

Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
10 dager strukturert undervisning.  
Eksamensdetaljer: :