Course code EDS341

EDS341 Avkolonisering av teori i post-utviklingens tidsalder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Esben Leifsen
Medvirkende: Melanie Sommerville, Gard Frækaland Vangsnes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokk. 
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: M-GDS, M-IES & M-IR. Andre interesserte studenter må ta kontakt med emneansvarlig. 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Se emnebeskrivelse på engelsk. 
Læringsutbytte:
Se emnebeskrivelse på engelsk. 
Læringsaktiviteter:
Dette er et 5 vekttalls kurs holdt i januarblokken. Kurset vektlegger interaktiv læring ledet av faglærer og kombinerer lesing av kjernelitteratur, diskusjoner i grupper og i plenum, korte introduksjoner ved faglærer og seminarer ledet av studentene. Visuelt materiale vil bli brukt i undervisningen og som grunnlag for diskusjoner. Bidrag fra gjesteforelesere. 
Læringsstøtte:
Ukentlige møtetider med lærer vil bli definert. 
Pensum:
En litteraturliste med bok-kapitler og artikler vil være tilgjengelig for studentene i god tid før kursstart. 
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelor-grad eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:
Studentene bør delta alle undervisningsdager, og må delta i 2 / 3 av undervisningen for å få emnet godkjent. Studentene må skrive to korte refleksjonsnotat basert på lesing av kurslitteratur og diskusjoner og levere inn disse i tide. Studentene vil få en muntlig eller skriftlig tilbakemelding på disse tekstene. Undervisningen baserer seg på interaktiv læring og studentene vil også bli bedt om å forberede korte presentasjoner knyttet til kurslitteraturen.
Vurderingsordning:
En muntlig eksamen med ekstern sensor blir avholdt avslutningsvis, vurderes med karakterer A - F.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli involvert i muntlig eksamen. 
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
10 dager strukturert undervisning fra 9  - 15. 
Eksamensdetaljer: :