EDS341 Teori om dekolonialisering

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Esben Leifsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:25

Frekvens:Hvert andre år, neste gang gitt i januar 2024.

Forventet arbeidsmengde:

Organisert (felles): 32 timer forelesninger, diskusjoner i plenum og i mindre grupper, 12 timer studentpresentasjoner, og 2 timer veiledning som støtte for skriftlig og muntlig arbeid, totalt 44 timer.

Studenter: 81 timer egne studier og forberedelser.

Totalt: 125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Januarblokk.

Om dette emnet

Se emnebeskrivelse på engelsk.

Dette lærer du

Se emnebeskrivelse på engelsk.
 • Dette er et 5 vekttalls kurs holdt i januarblokken. Kurset vektlegger interaktiv læring ledet av undervisere og kombinerer lesing av kjernelitteratur, forelesninger og korte introduksjoner gitt av undervisere, diskusjoner og meningsutvekslinger i grupper og i plenum. Korte skriveoppgaver og en avsluttende presentasjon inngår i de organiserte læringsaktivitetene. Visuelt materiale vil bli brukt i undervisningen og som grunnlag for diskusjoner. Bidrag fra gjesteforelesere.
 • Underviserne vil formidle deler av pensum og støtte studentene i læringsprosessen. De vil gi tilbakemeldinger til deltakerne under diskusjoner i plenum og mindre grupper, og gi kommentarer på avsluttende presentasjon, samt veiledning og kommentarer til skriftlige oppgaver. Underviserne kan kontaktes per e-post og er tilgjengelig for konsultasjon etter avtale.
 • En litteraturliste med bok-kapitler og artikler vil være tilgjengelig for studentene i god tid før kursstart.
 • Mappevurdering

  Studentene oppretter en loggbok der de skal føre inn minst ett refleksjonsnotat for hver av de tre ukene med undervisning.

  Refleksjonsnotatene danner grunnlag for en avsluttende presentasjon i plenum. Studentene kan forberede presentasjonen individuelt eller i grupper, og står fritt til å velge presentasjonsform innenfor det som lar seg gjennomføre i et klasserom (eksempelvis en digital historie, en podkast, en muntlig presentasjon med eller uten interaktive elementer, eller andre måter).

  Refleksjonsnotater og avsluttende presentasjon vurderes bestått / ikke-bestått.  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • En ekstern sensor vil vurdere valgt evalueringsform.
 • Studentene forventes å delta alle undervisningsdager, og må delta i minst 2/3 av undervisningen for å få emnet godkjent. Studentene blir gitt flere korte skriveoppgaver som de skal basere på lesing av kurslitteratur og diskusjoner i klassen, og de forbereder og gir en avsluttende presentasjon. Skriveoppgavene og avsluttende presentasjon må bestås for at emnet blir godkjent. Studentene vil få skriftlige og/eller muntlige tilbakemeldinger på disse oppgavene. Undervisningen baserer seg på interaktiv læring og studentene vil også bli bedt om å forberede korte presentasjoner knyttet til kurslitteraturen.
 • 10 dager strukturert undervisning
 • M-GDS, M-IES, M-IR og M-GLA. Andre interesserte studenter må ta kontakt med emneansvarlig.
 • GSK