Course code EDS330

EDS330 Politisk økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Connor Joseph Cavanagh
Medvirkende: John Andrew Mcneish, Erik Nicolas Gomez Baggethun, William Derman
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-IES og M-IDS.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Politisk økologi oppstod på 1970-tallet, men ekspanderte først på 1980- og 90-tallet. I dag er politisk økologi en ledende kilde til innovativ forskning på spørsmål knyttet til miljø og fattigdom. Tilnærmingen fokuserer på ideen om et politisert miljø og på aktørenes interesser, målsettinger, normer og narrativer. Dette fører videre til studier av makt og maktrelasjoner innen miljøforvalting. Forelesninger og diskusjoner tar opp temaer som de teoretiske røttene til politisk økologi, den politiske økologis historie, diskurs og narrativ analyse, vinnere og tapere som resultat av globale miljøendringer, jordreformer, og deltakende tilnærminger til naturvern og kritikken av disse.
Læringsutbytte:
Hovedmålsettingen med dette kurset er å styrke studentenes tverrfaglige forståelse ved å eksponere de for ulike teoretiske tilnærminger og empiriske studier innen politisk økologi. Kurset bygger videre på det begrepsmessige og teoretiske grunnlaget i EDS 310, uten at det er en formell forutsetning å ha tatt det kurset, og utdyper forholdet mellom det lokale, nasjonale og globale nivå innen miljøforvaltning. Kurset har også som målsetting å trene studentene i kritisk analyse. Hovedmålsettingen med dette kurset er å styrke studentenes tverrfaglige forståelse ved å eksponere dem for ulike teoretiske tilnærminger og empiriske studier innen politisk økologi. Kurset utdyper forholdet mellom det lokale, nasjonale og globale nivå innen miljøforvaltning. Kurset har også som målsetting å trene studentene i kritisk analyse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger to timer to ganger per uke. I tillegg vil det være noen studentledede seminarer.
Læringsstøtte:
Mainly responsible for the subject is available vocational guidance in his office.
Pensum:
Textbook: Paul Robbins, Political Ecology: A Critical Introduction. Oxford UK: Blackwell Publishing. 2004, ISBN 1-4051-0266-7 (pbk), and an article collection as well
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor's degree or equivalent
Anbefalte forkunnskaper:
EDS305, EDS101 and EDS 130
Obligatorisk aktivitet:
All students must participate in a presentation of a group assignment at the group seminars. Students must attend at least 80% of the seminars.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fått ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

The exam is only done in English. Two individual assignments of five pages each (counts 50%), plus the final oral exam. Oral counts about 50% of the total grade. Results on the assignments will be available in Canvas two to three weeks after submission. The student must pass each of the three examination activities to pass the course.

Sensor:
En ekstern tilsynssensor leser et utvalg av oppgavene for å kontrollere karaktergivingen. Sensor vil også delta på den muntlige eksamenen.
Merknader:
Målgruppen for dette kurset er studenter innen miljøvitenskap som er interessert i de forvaltningsmessige og politiske sidene av temaet og studenter innen utviklingsstudier som er interessert i miljøspørsmål.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 40 timer, gruppeseminar 12 timer og lesing/skriving 248 timer, 300 timer ialt.
Opptakskrav:
Relevant bachelorgrad eller tilsvarende
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt omkring 40 timer med forelesninger. I tillegg blir det 12 timer med gruppeseminar.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått