Course code EDS330

EDS330 Politisk økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Tor-Arve Benjaminsen
Medvirkende: William Derman, Jørgen Klein
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-IES og M-IDS.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Politisk økologi oppstod på 1970-tallet, men ekspanderte først på 1980- og 90-tallet. I dag er politisk økologi en ledende kilde til innovativ forskning på spørsmål knyttet til miljø og fattigdom. Tilnærmingen fokuserer på ideen om et politisert miljø og på aktørenes interesser, målsettinger, normer og narrativer. Dette fører videre til studier av makt og maktrelasjoner innen miljøforvalting. Forelesninger og diskusjoner tar opp temaer som de teoretiske røttene til politisk økologi, den politiske økologis historie, diskurs og narrativ analyse, vinnere og tapere som resultat av globale miljøendringer, jordreformer, og deltakende tilnærminger til naturvern og kritikken av disse.
Læringsutbytte:
Hovedmålsettingen med dette kurset er å styrke studentenes tverrfaglige forståelse ved å eksponere de for ulike teoretiske tilnærminger og empiriske studier innen politisk økologi. Kurset bygger videre på det begrepsmessige og teoretiske grunnlaget i EDS 310, uten at det er en formell forutsetning å ha tatt det kurset, og utdyper forholdet mellom det lokale, nasjonale og globale nivå innen miljøforvaltning. Kurset har også som målsetting å trene studentene i kritisk analyse. Hovedmålsettingen med dette kurset er å styrke studentenes tverrfaglige forståelse ved å eksponere dem for ulike teoretiske tilnærminger og empiriske studier innen politisk økologi. Kurset utdyper forholdet mellom det lokale, nasjonale og globale nivå innen miljøforvaltning. Kurset har også som målsetting å trene studentene i kritisk analyse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger to timer to ganger per uke. I tillegg vil det være noen studentledede seminarer.
Læringsstøtte:
Hovedansvarlig foremnet ertilgjengelig forfaglig veiledning på sitt kontor.
Pensum:
Lærebok: Paul Robbins, Political Ecology: A Critical Introduction. Oxford UK: Blackwell Publishing. 2004, ISBN 1-4051-0266-7 (pbk), og en artikkelsamling i tillegg
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
EDS305, EDS101 og EDS 130
Obligatorisk aktivitet:
Alle studenter må delta i en presentasjon av en gruppeoppgave på gruppeseminarene. Studentene må delta på minst 80% av seminarene.
Vurderingsordning:
Eksamen gjøres kun på engelsk. To individuelle oppgaver på fem sider hver (teller 50%), pluss avsluttende muntlig eksamen. Muntlig teller ca 50 % av den totale karakteren. Resultater på oppgavene vil være tilgjengelige i Fronter to til tre uker etter innlevering. Studenten må bestå hver av de tre eksamensaktivitetene for å bestå emnet.
Sensor:
En ekstern tilsynssensor leser et utvalg av oppgavene for å kontrollere karaktergivingen. Sensor vil også delta på den muntlige eksamenen.
Merknader:
Målgruppen for dette kurset er studenter innen miljøvitenskap som er interessert i de forvaltningsmessige og politiske sidene av temaet og studenter innen utviklingsstudier som er interessert i miljøspørsmål.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 40 timer, gruppeseminar 12 timer og lesing/skriving 248 timer, 300 timer ialt.
Opptakskrav:
Relevant bachelorgrad eller tilsvarende
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt omkring 40 timer med forelesninger. I tillegg blir det 12 timer med gruppeseminar.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått