EDS330 Politisk økologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Tor-Arve Benjaminsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger 30 timer, gruppeseminar 10 timer, og lesing/skriving 210 timer, 250 timer i alt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Politisk økologi oppstod på 1970-tallet, men ekspanderte først på 1980- og 90-tallet. I dag er politisk økologi en ledende kilde til innovativ forskning på spørsmål knyttet til miljø og fattigdom. Tilnærmingen fokuserer på ideen om et politisert miljø og på aktørenes interesser, målsettinger, normer og narrativer. Dette fører videre til studier av makt og maktrelasjoner innen miljøforvalting. Forelesninger og diskusjoner tar opp temaer som de teoretiske røttene til politisk økologi, den politiske økologis historie, diskurs og narrativ analyse, vinnere og tapere som resultat av globale miljøendringer, jordreformer, og deltakende tilnærminger til naturvern og kritikken av disse.

Dette lærer du

Hovedmålsettingen med dette kurset er å styrke studentenes tverrfaglige forståelse ved å eksponere de for ulike teoretiske tilnærminger og empiriske studier innen politisk økologi. Kurset bygger videre på det begrepsmessige og teoretiske grunnlaget i EDS 310, uten at det er en formell forutsetning å ha tatt det kurset, og utdyper forholdet mellom det lokale, nasjonale og globale nivå innen miljøforvaltning. Kurset har også som målsetting å trene studentene i kritisk analyse. Hovedmålsettingen med dette kurset er å styrke studentenes tverrfaglige forståelse ved å eksponere dem for ulike teoretiske tilnærminger og empiriske studier innen politisk økologi. Kurset utdyper forholdet mellom det lokale, nasjonale og globale nivå innen miljøforvaltning. Kurset har også som målsetting å trene studentene i kritisk analyse.
 • Forelesninger to timer to ganger per uke. I tillegg vil det være noen studentledede seminarer. Studentene burde være aktive i timene slik at litteraturen og kunne kobles til reele saker.
 • The responsible teacher is available for support and additional explanations during office hours.
 • Lærebøker: Paul Robbins. 2019. Political Ecology: A Critical Introduction. Oxford UK: Blackwell Publishing. ISBN 1-4051-0266-7 (pbk), I tillegg til en samling artikler. Tor A. Benjaminsen & Hanne Svarstad. 2021. Political Ecology: A Critical Engagement with Global Environmental Issues. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-56035-5
 • Bachelor's degree or equivalent
 • Muntlig eksamen som teller 100 % av boksstavskarakteren. I tillegg til muntlig eksamen, for å bestå kurset må studenten bestå hver av de tre obligatoriske aktivitetene: presentasjon, oppmøte og to skriftlige innleveringer.

 • En ekstern tilsynssensor leser et utvalg av oppgavene for å kontrollere karaktergivingen. Sensor vil også delta på den muntlige eksamen.
 • All students must participate in a presentation of a group assignment at the group seminars. Students must attend at least 80% of the seminars. In addition, there will be two obligatory essays which students will receive feedback on.
 • Målgruppen for dette kurset er studenter innen miljøvitenskap som er interessert i de forvaltningsmessige og politiske sidene av temaet og studenter innen utviklingsstudier som er interessert i miljøspørsmål.
 • Totalt omkring 30 timer med forelesninger. I tillegg blir det 10 timer med gruppeseminar.
 • M-IES og M-DS.
 • Relevant bachelorgrad eller tilsvarende