EDS315 Forvaltning av plantegenetiske ressurser: Lover, regulering og praksis

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Ola Tveitereid Westengen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Minimum: 10, maksimum :25

Frekvens:

Partallsår

Emnet undervises ikke i 2024

Forventet arbeidsmengde:125 timer normert arbeidsmengde.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .

Om dette emnet

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse.

Dette lærer du

Se engelsk emnebeskrivelse
 • Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse.
 • Seminar og veiledning særlig knyttet til de obligatoriske øvingsoppgavene.
 • Forelesningsnotater med utvalgte artikler. Legges ut på Canvas.
 • Generell kunnskap om biodiversitet og bruk av biodiversitet i landbruket.
 • Muntlig eksamen
 • Bruk av ekstern sensor på miuntlig eksamen.
 • Deltakelse på seminarene. Obligatorisk innlevering av svar på alle de ukentlige hjemmeoppgavene.
 • Noragric tar forbehold om minst 10 emneregistrerte ved oppstart av emnet.
 • -
 • Bestått/ Ikke bestått
 • Relevant bachelorgrad