Course code EDS315

EDS315 Forvaltning av genetiske ressurser: Lover og regulering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ola Tveitereid Westengen, Trygve Berg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Annenhvert år - i partalsår-
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-IDS.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Opprinnelse, diffusjon, utveksling og eiendomsrett til genetiske ressurser gjennom tidene. Nasjonale og internasjonale strukturer og lover som er etablert for å regulere forvaltning av genetiske ressurser. Hvordan systemet fungerer: Adgang til genetiske ressurser, utveksling og deling av goder.
Læringsutbytte:
Kunnskap om, og innsikt i tolkning av konvensjonar, lover og vedtak om lanbrukets genetiske ressursar eigedomsrett, tilgang, utveksling og deling av forteneste/goder ved økonomisk bruk av slike ressursar. Kunnskap om og innsikt i tolkning av konvensjoner, lover og bestemmelser angående landbrukets genetiske ressurser, herunder eiendomsrett, tilgang, utveksling, og deling av fortjeneste/goder ved økonomisk utnytting av slike ressurser.
Læringsaktiviteter:
Oversiktsforelesninger, seminar og øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Seminarog veiledning særlig knyttet til de obligatoriske øvingsoppgavene.
Pensum:
Forelesningsnotater med utvalgte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kunnskap om biodiversitet og bruk av biodiversitet i landbruket.
Anbefalte forkunnskaper:
Generell kunnskap om biodiversitet og bruk av biodiversitet i landbruket.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på seminarene. Obligatorisk innlevering av svar på alle de ukentlige hjemmeoppgavene.
Vurderingsordning:
Kurset vert godkjent (stått) på grunnlag av innleverte skriftlege øvingsoppgåver kvar veke og avsluttande muntleg eksamen
Sensor:
Bruk av ekstern sensor.
Merknader:
Noragric tar forbehold om minst 12 emneregistrerte ved oppstart av emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 t studentarbeid til sammen.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
To dager med seminarer og forelesninger hver uke. En obligatorisk hjemmeoppgave hver uke. Uka avsluttes med et seminar der vi gjennomgår og diskuterer ukas øvingsoppgave.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått - E / Ikke bestått