EDS285 Globale matsystemer og matsikkerhet

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Ruth Haug

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:110

Frekvens:Årlig (høstparallellen)

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:This course is offered in the autumn parallel.

Om dette emnet

Dette kurset tar sikte på å gi en integrert analyse av drivere og begrensninger som påvirker de globale matsystemene, samt en helhetlig forståelse av hvordan politikk, institusjoner og bottom-up tilnærminger kan bidra til mer bærekraftige matsystemer. Vi definerer matsystemer som (FAO et al. 2021: 190):

Matsystemer omfatter hele spekteret av aktører og deres sammenhengende verdiskapende aktiviteter som er involvert i produksjon, aggregering, foredling, distribusjon, forbruk og avhending av matvarer. De omfatter alle matvarer som stammer fra avlinger og husdyrproduksjon, skogbruk, fiskeri og akvakultur, samt de bredere økonomiske, samfunnsmessige og naturlige miljøene der disse ulike produksjonssystemene er innebygd.

Matsikkerhet er en viktig del av den globale matsystemtenkningen. Matusikkerhet er i utgangspunktet et fattigdomsproblem, og langvarige konflikter legger ofte til problemet. Klimaendringer og miljøødeleggelser truer matsikkerheten og økonomiske nedgangstider ytterligere. Kurset vil bidra til vår forståelse av noen av de komplekse problemstillinger og kontroverser som er knyttet til (mangel på) bærekraft av globale matsystemer og diskutere faktorer som påvirker mat- og ernæringssikkerhet på globalt, nasjonalt og lokalt nivå.

Dette lærer du

Ved slutten av dette kurset skal deltakerne være kjent med teori og kjernekonseptene innen de globale matsystemene og matsikkerheten til et nivå der deltakerne kan engasjere seg med utøvere, forskere, rådgivere og beslutningstakere som er interessert i matsystemer, matsikkerhet og global utvikling ved å ha:

 • En forståelse av hva matsystemer og matsikkerhet er, inkludert definisjon av begreper, teoretisk utvikling og kunnskap om ulike strategier for å løse problemene med mangel på bærekraft i de globale matsystemene og matusikkerhet på globalt, nasjonalt og lokalt nivå
 • Evnen til å analysere matsystemer og matusikkerhet på en tverrfaglig måte, inkludert teknologiske, miljømessige, ernæringsmessige, økonomiske, samfunnsmessige, politiske og demografiske faktorer.
 • Evnen til å vurdere kritisk teoretiske og konseptuelle problemstillinger i forhold til gjennomgang av relevante case-studier og ulike strategier.
 • Evne til å presentere relevante matsystemer og matsikkerhetstemaer i muntlig og skriftlig form både selvstendig og i grupper.
 • Forelesninger, gruppearbeid og semesteroppgave.

  Fire forelesninger hver uke (noen av disse forelesningene vil bli brukt som gruppearbeid med foreleser til stede)

 • Se i Canvas
 • Se i Canvas.
 • Evne til å forstå engelsk og skrive en semesteroppgave på engelsk
 • Semesteroppgave (100% av karakteren) og godkjent gruppearbeid
 • Ekstern sensor godkjenner problemstilling på semesteroppgaven
 • Alt gruppearbeid er obligatorisk.

  Gruppearbeidspresentasjon (bestått/ikke bestått) (vurderes som gruppe)

 • Kursspråket er engelsk og semesteroppgaven skal skrives på engelsk
 • Undervisning og gruppearbeid
 • M-IES, M-GDS, M-IR, B-IEDS
 • Det er meningen at studenter fra M-IES, M-DS, M-IR og B-DS kan ta kurset og det er derfor viktig å unngå timeplankræsj med deres obligatoriske fag.
 • Bokstavkarakterer
 • Minimumskrav for opptak til høyere utdanning i Norge (generell studiekompetanse) og minst 60 studiepoeng