Course code EDS285

EDS285 Global matsikkerhet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Gry Synnevåg
Medvirkende: Ola Tveitereid Westengen, Jens Bernt Aune, Ruth Haug, Helene Lie
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Kurset går i høstparallellen. Kurest har undervisnings- og avsluttende vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-IES, M-DS, M-IR, B-IES
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Hovedtemaer som dekkes:
 • Definisjoner av sentrale begreper som mat- og ernæringssikkerhet
 • Status og oversikt over matmangel og feilernæring.
 • Globalmatproduksjon ogden globale matvarekrisen.
 • Fattigdom, matsikkerhet og utvikling
 • Landbruk-miljø-mat- og ernæringssikkerhet (vann, agro-biologiskmangfold,energi,arealbruk)
 • Tverrfaglige tilnærminger til forståelse av matsikkerhetsproblemer og løsninger
 • Symptomer og årsaker,strukturelleproblemer og kontrasterendeløsninger/politikk og  styresett
 • Entreprenørskap, matsikkerhet og verdikjedeutvikling.
 • Kjønn og matsikkerhet
 • Konfliktog sult, matvarehjelpognødhjelp
 • Parter og aktører, internasjonale, nasjonale og lokale. Roller og ansvar
 • Matsikkerhetsindikatorer
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av matsikkerhets programmera
Læringsutbytte:

Matusikkerhet er et av de avgjørende problemene i vår tid. Nesten en milliard mennesker rundt om i verden får ikke nok mat, og mer enn 30% av små barn lider av en form for underernæring. De fattige i lavinntektsland har blitt hardest rammet av økningen i globale mat- og drivstoffpriser. Vedvarende klimaendringer og miljøødeleggelser truer ytterligere mat- og ernæringssikkerhet.

Kurset skal bidra til å forstå noen av de komplekse problemstillingene og kontroverser som omgir globaliseringen av jordbruket og den globale næringskjeden, og gjennomgå og diskutere faktorer som påvirker mat- og ernæringssikkerhet på globalt, nasjonalt, landsby- og husholdningsnivå.

Ved slutten av kurset skal deltakerne være fortrolige med temaet på et nivå slik at deltakerne kan engasjere seg med andre utøvere, forskere, rådgivere og politikere interessert i matsikkerhet og utvikling. Kurset vil også være av interesse for de som ønsker mer praktisk innsikt knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av matvaresikkerhetsprogrammer og prosjekter på ulike nivå. Kurset vil ha en teoretisk og praktisk tilnærming. Studentene skal bli kjent med begreper og teorier, og med realiteten i praksis. Kurset vil presentere case-studier for å gi innsikt i faktiske problemer og løsninger etterfulgt av gruppearbeider og studentseminarer. Gjesteforelesere med ekspertkunnskap og erfaring vil bli invitert til å dele sine perspektiver.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og seminarer
Pensum:
Se Fronter.
Anbefalte forkunnskaper:
EDS250, EDS260  eller grunnleggende kunnskap i landbruk og miljø er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i 80 % av seminarene. Seminarpresentasjon.
Vurderingsordning:
Individuell semesteroppgave 4000 ord (40%) og 3 timers avsluttende skriftlig eksamen (60%).
Sensor:
Eksamen vurderes av både intern og ekstern sensor.
Merknader:
Kurset går på engelsk
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått