Course code EDS285

EDS285 Global matsikkerhet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Gry Synnevåg
Medvirkende: Ruth Haug, Helene Lie, Jens Bernt Aune
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Hovedtemaer som dekkes:
 • Definisjoner av sentrale begreper som mat- og ernæringssikkerhet
 • Status og oversikt over matmangel og feilernæring.
 • Global matproduksjon og den globale matvarekrisen.
 • Fattigdom, matsikkerhet og utvikling
 • Landbruk-miljø-mat- og ernæringssikkerhet sammenhengene (vann, agro-biologisk mangfold, energi, arealbruk)
 • Tverrfaglige tilnærminger til forståelse av matsikkerhetsproblemer og løsninger
 • Symptomer og årsaker, strukturelle problemer og kontrasterende løsninger/politikk og styresett
 • Entreprenørskap, matsikkerhet og verdikjedeutvikling.
 • Kjønn og matsikkerhet
 • Konflikt og sult, matvarehjelp og nødhjelp
 • Parter og aktører, internasjonale, nasjonale og lokale. Roller og ansvar
 • Matsikkerhets indikatorer
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av matsikkerhets programmera
Læringsutbytte:

Matusikkerhet er et av de avgjørende problemene i vår tid. Nesten en milliard mennesker rundt om i verden får ikke nok mat, og mer enn 30% av små barn lider av en form for underernæring. De fattige i lavinntektsland har blitt hardest rammet av økningen i globale mat- og drivstoffpriser. Vedvarende klimaendringer og miljøødeleggelser truer ytterligere mat- og ernæringssikkerhet.

Kurset skal bidra til å forstå noen av de komplekse problemstillingene og kontroverser som omgir globaliseringen av jordbruket og den globale næringskjeden, og gjennomgå og diskutere faktorer som påvirker mat- og ernæringssikkerhet på globalt, nasjonalt, landsby- og husholdningsnivå.

Ved slutten av kurset skal deltakerne være fortrolige med temaet på et nivå slik at deltakerne kan engasjere seg med andre utøvere, forskere, rådgivere og politikere interessert i matsikkerhet og utvikling. Kurset vil også være av interesse for de som ønsker mer praktisk innsikt knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av matvaresikkerhetsprogrammer og prosjekter på ulike nivå. Kurset vil ha en teoretisk og praktisk tilnærming. Studentene skal bli kjent med begreper og teorier, og med realiteten i praksis. Kurset vil presentere case-studier for å gi innsikt i faktiske problemer og løsninger etterfulgt av gruppearbeider og studentseminarer. Gjesteforelesere med ekspertkunnskap og erfaring vil bli invitert til å dele sine perspektiver.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og seminarer
Pensum:
Se Fronter.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i 70% av seminarene. Seminarpresentasjon.
Vurderingsordning:
Individuell semesteroppgave på 12-15 sider (40%) og 3 timer skriftlig eksamen (60%).
Sensor:
Merknader:
Kurset går på engelsk
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Kurset går over hele høstsemesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått