Course code EDS260

EDS260 Globale miljøforandringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Bishal Kumar Sitaula
Medvirkende: Lars Kåre Grimsby, Jens Bernt Aune
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
120
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Definisjoner, introduksjon til earth system science og globale miljøforandringer, menneskeskapte globale endringer (systemiske og kumulative), arealødeleggelser, økosystemprosesser, potensielle virkninger av klimaendringer på mat- og landbrukssystemer, klimaforandringers virkninger på biodiversitet, forbindelser mellom globale miljøspørsmål, globale reaksjoner og lokale aktiviteter, karbonfangst- og lagring, globale vann- og issmeltingsspørsmål, ørkenkonvensjonen, biodiversitetskonvensjonen, transformasjon i klimaforandringer, kasusstudier, reflekterenda/kontemplativ øvelse, muligheter for en bærekraftig fremtid i et miljø i forandring.
Læringsutbytte:
Være i stand til å beskrive de store globale miljøutfordringene. Forstå de menneskeskapte påvirkningene på earth system, og globale forandringer inkludert økosystemprosesser relatert til klimaforandringer, degradering av jord og vegetasjon, utslipp av klimagasser og deres individuelle så vel som samlede virkninger. Forstå de sentrale problemstillingene relatert til store globale forandringer innen forskjellige kontekster innenfor klimaforandringer, karbonfangst- og lagring, biologisk mangfold, global matproduksjon. Ha kjennskap til livssyklusanalyse, utviklingsveier for landbruksproduksjon, relevante internasjonale konvensjoner og avtaler. Ha kjennskap til muligheter for en bærekraftig fremtid og transformasjon i et klima og miljø i forandring. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger på campus. Noen digitale forelesninger. 
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utvalgte artikler
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
EDS303
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen på Wiseflow. Eksamen gjøres kun på engelsk. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar på evaluering av besverelsene på skriftlig eksamen. 
Normert arbeidsmengde:
125  timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
26 timer forelesninger,
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bokstavkarakterer