EDS260 Globale miljøforandringer

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Bishal Kumar Sitaula

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:120

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Definisjoner, introduksjon til earth system science og globale miljøforandringer, menneskeskapte globale endringer (systemiske og kumulative), arealødeleggelser, økosystemprosesser, potensielle virkninger av klimaendringer på mat- og landbrukssystemer, klimaforandringers virkninger på biodiversitet, forbindelser mellom globale miljøspørsmål, globale reaksjoner og lokale aktiviteter, karbonfangst- og lagring, globale vann- og issmeltingsspørsmål, ørkenkonvensjonen, biodiversitetskonvensjonen, transformasjon i klimaforandringer, kasusstudier, reflekterenda/kontemplativ øvelse, muligheter for en bærekraftig fremtid i et miljø i forandring.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten kan beskrive/forklare

 • menneskeskapte påvirkninger på jorda, og globale endringer, inkludert økosystemprosesser knyttet til klimaendringer, landforringelse, utslipp av klimagasser og deres individuelle samt aggregerte virkninger
 • sentrale problemstillinger knyttet til store globale endringer i ulike sammenhenger som dekker klimaendringer, landforringelse, jord- og karbonbinding, biologisk mangfold og matproduksjon
 • livssyklusanalyse, utviklingsscenarier for landbruksproduksjon, relevante internasjonale konvensjoner og avtaler
 • reflekterende / kontemplativ praksis og utsikter til bærekraftig fremtid og konsept for transformasjon i et klima / miljø i endring

Ferdigheter:

Studenten kan

 • engasjere seg i refleksjon rundt menneskeskapte påvirkninger på jorda og dens økosystemer
 • anvende vitenskapelig kunnskap for å forstå aktuelle miljøproblemer
 • delta i faglig diskusjon rundt miljøspørsmål

Generell kompetanse:

Studenten har en generell oversikt og forståelse av globale miljøutfordringer.

 • Forelesninger på campus. Noen digitale forelesninger.
 • Utvalgte artikler
 • Skriftlig hjemmeeksamen på Wiseflow. Eksamen gjøres kun på engelsk. A-F.

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar på evaluering av besverelsene på skriftlig eksamen.
 • 26 timer forelesninger
 • GSK