Detaljer om emnet EDS260

EDS260 Globale miljøforandringer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Bishal Kumar Sitaula
Medvirkende: Lars Kåre Grimsby, Jens Bernt Aune
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
120
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:
Definisjoner, introduksjon til earth system science og globale miljøforandringer, menneskeskapte globale endringer (systemiske og kumulative), arealødeleggelser, økosystemprosesser, potensielle virkninger av klimaendringer på mat- og landbrukssystemer, klimaforandringers virkninger på biodiversitet, forbindelser mellom globale miljøspørsmål, globale reaksjoner og lokale aktiviteter, karbonfangst- og lagring, globale vann- og issmeltingsspørsmål, ørkenkonvensjonen, biodiversitetskonvensjonen, transformasjon i klimaforandringer, kasusstudier, muligheter for en bærekraftig fremtid i et miljø i forandring.
Læringsutbytte:
Være i stand til å beskrive de store globale miljøutfordringene. Forstå de menneskeskapte påvirkningene på earth system, og globale forandringer inkludert økosystemprosesser relatert til klimaforandringer, degradering av jord og vegetasjon, utslipp av klimagasser og deres individuelle så vel som samlede virkninger. Forstå de sentrale problemstillingene relatert til store globale forandringer innen forskjellige kontekster innenfor klimaforandringer, karbonfangst- og lagring, biologisk mangfold, global matproduksjon. Ha kjennskap til livssyklusanalyse, utviklingsveier for landbruksproduksjon, relevante internasjonale konvensjoner og avtaler. Ha kjennskap til muligheter for en bærekraftig fremtid og transformasjon i et klima og miljø i forandring. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utvalgte artikler
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
EDS303
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen. Eksamen gjøres kun på engelsk. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar på evaluering av besverelsene på skriftlig eksamen. 
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
22 timer forelesninger,
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: A - E / Ikke bestått