Course code EDS201

EDS201 Introduksjon til utviklingsstudier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-IDS studenter.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset introduserer analyser av aktuelle problemstillinger innen internasjonale utviklingsstudier. Det legges vekt på å stimulere ferdigheter i muntlig og skriflig kommunikasjon. Fokus blir lagt på å stimulere interesse for og evner til å arbeide videre med utviklingsstudier i et tverrfaglig miljø.
Læringsutbytte:
Studentene vil bli introdusert til aktuelle utviklingstema. De vil bli motiverte for videre studier gjennom møte med ulik litteratur. De vil skaffe seg ferdigheter i å gjennomføre gruppearbeid, gi presentasjoner, og utnytte datakommunikasjon, særlig Fronter. Studentene vil få en forståelse for hva som forventes av dem som masterstudenter ved NMBU. De vil bli orientert om NMBUs bibliotek og bruk av engelsk som studiespråk.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, muntlige og skriftlige presentasjoner samt ekskursjon.
Læringsstøtte:
Studentervil få støtte av Noragric-staben og studentveiledere.
Pensum:
Litteraturlisten vil være klar på Fronter i god tid før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor degree
Obligatorisk aktivitet:

1. Gruppearbeid og muntlige presentasjoner i klassen.

2. Levere signert plagiaterklæring i Fronter.

3. Ekskursjon.

4. Oppmøte på forelesninger og andre aktiviteter.

Vurderingsordning:
Essay (på engelsk)
Sensor:
En ekstern sensor vil godkjenne eksamensopplegget.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Bachelor degree
Undervisningstid:
Kurset går fra mandag-fredag alle tre ukene i augustblokken.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått