Course code EDS201

EDS201 Introduksjon til utviklingsstudier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Espen Olav Sjaastad
Medvirkende: John Andrew Mcneish
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-DS studenter.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset introduserer analyser av aktuelle problemstillinger innen internasjonale utviklingsstudier. Det legges vekt på å stimulere ferdigheter i muntlig og skriflig kommunikasjon. Fokus blir lagt på å stimulere interesse for- og evner til å arbeide videre med utviklingsstudier i et tverrfaglig miljø.
Læringsutbytte:
Studentene vil bli introdusert til aktuelle utviklingstema. De vil bli motiverte for videre studier gjennom møte med ulik litteratur. De vil skaffe seg ferdigheter i å gjennomføre gruppearbeid, gi presentasjoner, og utnytte datakommunikasjon, særlig Fronter. Studentene vil få en forståelse for hva som forventes av dem som masterstudenter ved UMB. De vil bli orientert om UMBs bibliotek og bruk av engelsk som studiespråk. Studentene vil møte veiledere og utvikle individuelle studieplaner.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, muntlige og skriftlige presentasjoner og møter med veiledere.
Læringsstøtte:
Studentervil få støtte av Noragric-staben og studentveiledere.
Pensum:
Utdelt litteratur. Pensumliste vil være tilgjengelig i Classfrontger i god tid før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

1. Gruppearbeid og muntlige presentasjoner i klassen.

2. Levere signert plagierings deklarasjon.

Vurderingsordning:
Essay (på engelsk)
Sensor:
En ekstern sensor vil foreta stikkprøve-bedømmelse av karaktersetting på innlevert essay.
Merknader:
Det anbefales at alle nye studenter i Master in Development Studies tar emnet som en introduksjon til studiet og studiestedet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Kurset går fra mandag-fredag alle tre ukene i augustblokken.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått