EDS130 Introduksjon til politisk økologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Tor-Arve Benjaminsen, Melanie Erin Sommerville

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:38 timer undervisning og 212 timer egenstudie og skriving = 250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Den første delen av emnet fokuserer på teoretiske emner: befolkning og knapphet markeder og varer institusjoner og almenningen miljøetikk, risiko og fare politisk økonomi sosiale konstruksjoner av natur. Etter dette kommer case studier og som vil belyse noen av de teoretiske temaene. I tillegg vil det etter dette være noen seminarer som utforsker relevante emner og tema innenfor politisk økologi. Det vil også være enkelte seminarer som studentene selv leder i utforskning av tema og emner innenfor politisk økologi.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten kan beskrive/forklare

 • sentrale analytiske begreper i politisk økologi
 • den disiplinære opprinnelsen til politisk økologi
 • sentrale spørsmål innen politisk økologi, inkludert befolkning og knapphet, markeder og varer, institusjoner og allmenninger, miljøetikk, risikoer og farer, politisk økonomi og sosiale konstruksjoner av naturen

Ferdigheter:

Studenten er i stand til

 • eksemplifisere relevansen av politisk økologi for å ta opp miljø- og samfunnsproblemer
 • kritisk analysere miljø- og utviklingsproblemer
 • engasjere seg i diskusjon rundt sentrale miljø- og samfunnsspørsmål

Generell kompetanse:

Studentene har en generell forståelse av feltet politisk økologi, og en styrket evne til å ta opp miljø- og samfunnsspørsmål.

 • To forelesninger/seminarer pr. uke gjennom våren.
 • Kursarnsvarlig vil være tilgjengelig for hjelp og ytterligere forklaringer.
 • Paul Robbins, John Hintz, & Sarah A. Moore. 2014. Environment and society: A critical introduction. (Second edition). Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Det vil være to innleveringer som hver teller 40 % og gjennomføringen av et seminar som teller 20 %. Den første innleveringen består av 6 spørsmål hvor studentene må besvare 4 (1 side pr. spørsmål). Den andre innleveringen består av en besvarelse på 5 sider. Seminaret består av studentgrupper hvor det jobbes frem en presentasjon som skal holdes for medstudentene.

  Karakterregel: A-F

 • En ekstern sensor skal godkjenne evalueringsmetoden og også lese et utvalg av studentoppgaver.
 • Forberedelser til forelesninger/seminar

  Oppgave

  Essay

  Presentasjoner i undervisningen og gjennomføringen av ett seminar

 • 19 dobbelttimer med forelesninger, 38 undervisningstimer i alt.
 • Studenter tatt opp ved B-IEDS.
 • Bokstavkarakterer
 • GSK