Course code EDS101

EDS101 Introduksjon til miljø og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Bare for studenter tatt opp på B-IEDS.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette er introduksjonskurset til bachelorstudentene i internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Hovedmålet med kurset er å gi studentene en introduksjon til hovedtemaer og teorier innen de nært relaterte feltene miljø og utvikling. Kurset vil gi eksempler på miljøspørsmål og sosiale og politiske aspekter av utvikling.
Læringsutbytte:
Etter å ha tatt dette kurset vil studentene ha en oversikt over nøkkeltemaene på bachelorgraden "Internasjonale miljø- og utviklingsstudier". Samtidig vil studentene få innsikt i ulike tverrfaglige teorier og analytiske rammeverk som brukes for å få en dypere forståelse for de viktigste miljø- og utviklingsutfordringene.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer.
Pensum:

Fulstendig litteraturliste blir gjort tilgjengelig for kursdeltagere på Canvas.

Hovedlæreboken er Hopper (2012) "Understanding Development".

Forutsatte forkunnskaper:
Nei.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, kun på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor brukes på den muntlige eksamenen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/seminarer (50 timer) og lesing (100 timer). 150 timer med studentarbeid totalt.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått