EDS101 Introduksjon til miljø og utvikling

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Lars Kåre Grimsby

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer med studentarbeid totalt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning og vurdering i augustblokken

Om dette emnet

Dette er introduksjonskurset for studenter som tar bachelorgraden i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Hovedmålet med kurset er å gi studentene en introduksjon til hovedtemaer og teorier innen de nært relaterte feltene miljø og utvikling. Kurset vil gi eksempler på miljøspørsmål og sosiale og politiske aspekter av utvikling.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten kan beskrive/forklare

 • sentrale emner for bachelorprogrammet i "International Environment and Development Studies"
 • de ulike tverrfaglige teoriene og analytiske tilnærmingene i miljø- og utviklingsstudier
 • viktige miljø- og utviklingsutfordringer i verden i dag

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å

 • reflektere rundt sentrale emner for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
 • engasjere seg i akademisk diskusjon rundt miljømessige og sosiale spørsmål
 • skrive en grunnleggende akademisk tekst

Generell kompetanse:

Studenten har en generell oversikt og forståelse av hva internasjonale miljø- og utviklingsstudier er, og en evne til å se relevansen av perspektiver og tilnærminger som undervises i B-IEDS-programmet for å møte miljøutfordringer og sosial urettferdighet.

 • Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer.
 • Fullstendig litteraturliste blir gjort tilgjengelig for kursdeltagere i Canvas.
 • Ingen forutsatte forkunnskaper.
 • Hjemmeeksamen. Besvares kun på engelsk. Vurderes til bestått/ikke bestått.
 • En ekstern sensor vil være involvert i utformingen av eksamensoppgaven.
 • Deltakelse i 80% av forelesninger og seminarer
 • Forelesninger og seminarer (50 timer)
 • Bare for studenter tatt opp på B-IEDS programmet.
 • Bestått/ Ikke bestått
 • GSK