Course code EDS101

EDS101 Introduksjon til miljø, utvikling og globalisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ian Bryceson
Medvirkende: Helene Lie, Sunetro Ghosal, Hans Nicolai Adam, Selam Ataklt Hailemichael
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Studenter tatt opp på B-IEDS:
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Dette er introduksjonskurset til bachelorstudentene i internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Hovedmålet med kurset er å gi studentene en introduksjon til hovedtemaer og teorier innen de nært relaterte feltene miljø, utvikling og globalisering. Kurset vil gi eksempler på miljøspørsmål og sosiale og politiske aspekter av utvikling.
Læringsutbytte:
Etter å ha tatt dette kurset vil studentene ha en oversikt over nøkkeltemaene som er fokuset på bachelorgraden "Internasjonale miljø- og utviklingsstudier". Samtidig vil studentene få innsikt i ulike tverrfaglige teorier og analytiske rammeverk som brukes for å få en dypere forståelse for de viktigste miljø- og utviklingsutfordringene.
Læringsaktiviteter:
Undervisningstimer vil bli en kombinasjon av forelesninger og diskusjonsfora.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Litteratur og litteraturliste blir gjort tilgjengelig til kursdeltagere på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Nei.
Obligatorisk aktivitet:
Levere signert plagierings deklarasjon.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen gjøres kun på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor brukes på den muntlige eksamenen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/diskusjonsfora (37 timer) og lesing (113 timer). 150 timer med studentarbeid totalt.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt 37 timers undervisning, forelesninger og diskusjonsfora.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått