Detaljer om emnet EDS101

EDS101 Introduksjon til miljø og utvikling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Lars Kåre Grimsby
Medvirkende: Marianne Mosberg, Noe Manuel Mendoza Fuente
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning og vurdering i augustblokken
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Bare for studenter tatt opp på B-IEDS.
Emnets innhold:
Dette er introduksjonskurset for studenter som tar bachelorgraden i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Hovedmålet med kurset er å gi studentene en introduksjon til hovedtemaer og teorier innen de nært relaterte feltene miljø og utvikling. Kurset vil gi eksempler på miljøspørsmål og sosiale og politiske aspekter av utvikling.
Læringsutbytte:
Etter å ha tatt dette kurset vil studentene ha en oversikt over nøkkeltemaene i bachelorgraden Internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Samtidig vil studentene få innsikt i ulike tverrfaglige teorier og analytiske rammeverk som brukes for å få en dypere forståelse for de viktigste miljø- og utviklingsutfordringene i verden idag.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer.
Pensum:
Fullstendig litteraturliste blir gjort tilgjengelig for kursdeltagere i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen forutsatte forkunnskaper.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, kun på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor brukes på den muntlige eksamenen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og seminarer (50 timer), og selvstudium (100 timer). 150 timer med studentarbeid totalt.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått