Course code ECOL340

ECOL340 Utforsking og analyse av data i økologi og naturforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Richard Bischof
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-ECOL, M-NF, M-SF, M-MINA, M-REIS, M-FORNY
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset skal gi masterstudenter en hands-on innføring i å sette opp, utforske, oppsummere, og analysere vitenskapelige data. Studentene vil bruke R, et statistisk programmeringsmiljø som i dag er verdens mest brukte og mest fleksible statistiske programvare. Kurset er rettet mot MINAs masterstudenter , og vil forberede dem til deres egen forskning i forbindelse med masteroppgaven. 
Læringsutbytte:

Kunnskap: Etter å ha fullført emnet skal studentene ha tilegnet seg de konseptuelle og tekniske ferdigheter som er nødvendige for å arbeide med sine egne data i forbindelse med masteroppgaven. Kurset vil også gi studentene et grunnlag for å kunne tilegne seg kunnskap om avanserte analyseverktøy og spesialiserte metoder på et senere tidspunkt.

Ferdigheter: Etter å ha fullført emnet skal studentene være i stand til å gjøre følgende:

  • Grunnleggende programmering i R
  • Data oppsett (import, kvalitetskontroll, formatering, etc.)
  • Utforske data (sammendrag, tabulation, etc.)
  • Grafikk
  • Statistiske fordelinger, tester, og modeller
  • Presentere resultater (prediksjoner, figurer, etc.)

Kompetanse: Studentene skal ha den nødvendige kompetanse til å utforske og analysere data med R, dagens førstevalg innenfor statistisk programvare

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og statistiske øvinger
Læringsstøtte:
Lærere er til stede og tilgjengelige for individuelle spørsmål under dataøvinger og innenfor ordinær kontortid.
Pensum:
Publiseres i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelorgrad og statistikkunnskaper på minimum STAT100-nivå. 
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte på første forelesning. Studentene må i tillegg delta på minimum av 75 % av øvingene.
Vurderingsordning:
En individuell semesteroppgave teller 30 % av totalkarakteren, mens den avsluttende skriftlige eksamen (3 timer) teller 70 % av karakteren. Alle evaluerte elementer i emnet må være bestått for å bestå kurset.
Sensor:
Ekstern sensor blir brukt til å evaluere avsluttende skriftlig eksamen.
Merknader:

Oppmeldingsfrist til emnet er 1. september. Plasser i emnet fordeles rett etter denne dato.

Det forutsettes at studentene har valgt tema for masteroppgaven sin. Studentene kan bruke egne data.

Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
36 timer
Eksamensdetaljer: :